Να πάρει την τιμή που έχει επιλεγεί από την αναπτυσσόμενη λίστα σε μια σειρά μεταβλητή c #

ψήφοι
1
static public String Titl;    

Τώρα, σε απλή γλώσσα προγραμματισμού ας υποθέσουμε ότι πήρα μια αναπτυσσόμενη λίστα στη φόρμα μου. όταν εγώ λάθη έμαθα ότι dropdowlist με την dropdownlist1 id όταν γράφεται

dropdownlist1.text; 

περιέχει την τιμή i επιλεγεί στο αναπτυσσόμενο μενού. Ωστόσο, όταν έκανα κάτι σαν αυτό:

titl = dropdownlist1.text;    

i δεν έπαιρνε την τιμή της μεταβλητής titl. Χρειάζεται βοήθεια. Ευχαριστώ!

Δημοσιεύθηκε 03/08/2012 στις 06:38
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


4 απαντήσεις

ψήφοι
2

ελέγξετε αν θέλετε text..then

 title=dropdownlist1.selecteditem.text;

και αν θέλετε αξία, στη συνέχεια,

  title=dropdownlist1.selecteditem.value;
Απαντήθηκε 03/08/2012 στις 06:43
πηγή χρήστη

ψήφοι
0
 Title = !string.IsNullorEmpty(dropdownlist1.SelectedItem.Text) ?
 dropdownlist1.SelectedITem.Text : "";
Απαντήθηκε 03/08/2012 στις 06:44
πηγή χρήστη

ψήφοι
0
 Titl = dropdownlist1.SelectedValue;

Εργα! Ευχαριστώ!

Απαντήθηκε 03/08/2012 στις 06:47
πηγή χρήστη

ψήφοι
1
int selectedIndex=dropdownlist1.SelectedIndex;//get index
string selectedText=dropdownlist1.SelectedItem.Text;//get text
string selectedValue=dropdownlist1.SelectedItem.Value;//get value
Απαντήθηκε 03/08/2012 στις 07:05
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more