συγκρίνει δύο Κατάλογο LINQ

ψήφοι
0

Είμαι έχοντας σε δύο πίνακες, που εγώ πρέπει να συγκρίνουμε τα δύο το τραπέζι.

Ας πούμε πίνακας 1) προφίλ Φοιτητής 2) κατάλογος προσωπικού .-- σε αυτό κάθε προσωπικό έχει φοιτητή ταυτότητα τους, όπως και πολλοί σειρά

Πρέπει να πάρει την τρέχουσα προσωπικού που συνδέονται με το μαθητή id το οποίο μπορεί να είναι πολλές σειρά.

Και η προέκυψαν προφίλ των φοιτητών από τον πίνακα 1.

Δημοσιεύθηκε 24/11/2009 στις 16:24
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


1 απαντήσεις

ψήφοι
0

Με βάση αυτό που περιγράφει ο πίνακας του προσωπικού έχει πολλαπλές εγγραφές (τουλάχιστον 1) για κάθε μέλος του προσωπικού, και οι θέσεις που έχουν ένα μοναδικό προσωπικό χαρτογράφηση Σπουδαστή στο μαθητή. Κάτι σαν αυτό:

StaffID = 1, StudentID = 3
StaffID = 1, StudentID = 21
StaffID = 2, StudentID = 45
...

Με τον παραπάνω τύπο της εγκατάστασης, μπορείτε να πάρετε τον κατάλογο των μαθητών που ανήκουν στην συνδεδεμένοι χρήστες προσωπικό, τότε το ερώτημα τον πίνακα των φοιτητών για το ταίριασμα τους μαθητές:

 int staffID = 1; // current staff user
 var staffStudents = StaffTable.Where(s => s.StaffID == staffID)
                   .Select(s => s.StudentID);
 var query = StudentTable.Where(student =>
            staffStudents.Any(id => id == student.StudentID));
Απαντήθηκε 24/11/2009 στις 16:31
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more