Πρέπει να ξέρω πόσο χώρο στο δίσκο ένας πίνακας με τη χρήση του SQL Server

ψήφοι
11

Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ξέρουν πώς να το κάνουμε αυτό μέσω του GUI (δεξί κλικ πίνακα, ακίνητα), αλλά να κάνει αυτό το T-SQL εντελώς βράχια.

Δημοσιεύθηκε 05/08/2008 στις 20:10
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


3 απαντήσεις

ψήφοι
11

CREATE TABLE #tmpSizeChar (
   table_name sysname,
   ROW_COUNT int,
   VARCHAR reserved_size (50),
   VARCHAR data_size (50),
   VARCHAR index_size (50),
   unused_size VARCHAR (50))               

CREATE TABLE #tmpSizeInt (
   table_name sysname,
   ROW_COUNT int,
   reserved_size_KB int,
   data_size_KB int,
   index_size_KB int,
   unused_size_KB int)  

SET nocount ON
ΕΝΘΕΤΟ αγνόησης #tmpSizeChar
ΕΚΤΕΛ sp_msforeachtable «sp_spaceused“”;» «»   

INSERT αγνόησης ΣΕ #tmpSizeInt (
    table_name,
    ROW_COUNT,
    reserved_size_KB,
    data_size_KB,
    index_size_KB,
    unused_size_KB
    )
SELECT [table_name],
    ROW_COUNT,
    CAST (substring (reserved_size, 0, PATINDEX ( '%%', reserved_size)) ως int) reserved_size,
    CAST (substring (data_size, 0, PATINDEX ( '%%', data_size)) ως int) data_size,
    CAST (substring (index_size, 0, PATINDEX ( '%%', index_size)) ως int) index_size,
    CAST (substring (unused_size, 0, PATINDEX ( '%%', unused_size)) ως int) unused_size
ΑΠΟ #tmpSizeChar  

/ *
DROP TABLE #tmpSizeChar
DROP TABLE #tmpSizeInt
* /

SELECT * FROM #tmpSizeInt
ORDER BY reserved_size_KB DESC
Απαντήθηκε 05/08/2008 στις 20:11
πηγή χρήστη

ψήφοι
0

Ελέγξτε έξω αυτό, ξέρω ότι λειτουργεί το 2005 ( MSDN Doc ):

Εδώ είναι για τις παμπ DB


select *
from pubs.sys.database_files

Επιστρέφει το μέγεθος και MAX_SIZE.

Απαντήθηκε 05/08/2008 στις 20:16
πηγή χρήστη

ψήφοι
0

sp_spaceused TableName

όπου TableName είναι το όνομα του πίνακα που θέλετε να ξέρετε ....

Απαντήθηκε 14/01/2016 στις 16:40
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more