Κάνοντας την ενημέρωση για να AS400 από τον SQL 2000

ψήφοι
0

Προσπαθώ να ενημερώσετε κάτι στο AS400 από τον SQL Server 2000 μέσω openquery όπως παρακάτω.

UPDATE
OPENQUERY(odbcname, 'SELECT * FROM libname.filename WITH NC')
SET NBFLAG01=1
WHERE NBFLAG01 <> 1

Εδώ είναι το λάθος παίρνω.

OLE DB provider 'MSDASQL' reported an error.  
[OLE/DB provider returned message: Insufficient base table information for updating or refreshing.]
OLE DB error trace [OLE/DB Provider 'MSDASQL' IRowsetChange::SetData returned 0x80004005:   ].
Δημοσιεύθηκε 09/12/2008 στις 19:02
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


1 απαντήσεις

ψήφοι
1

Δοκιμάστε λίστα πεδία σας, κατά την επιλογή. Αν μη τι άλλο για να εξαλείψει αυτό το πρόβλημα.

Απαντήθηκε 09/12/2008 στις 20:24
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more