Πού τα Microsoft.CompactFramework.VisualBasic.targets το αρχείο προέρχεται από;

ψήφοι
13

Έχω μια λύση Pocket PC 2003, αποτελείται από τρία έργα, που δημιουργήθηκε στο Visual Studio 2005. Ανοίγω τη λύση στο Visual Studio 2008 και δύο από τα έργα αποτυγχάνουν να μετατρέψετε λόγω σφαλμάτων, όπως τα εξής:

Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του αρχείου έργου «PDA.vbproj». D: \ PDA.vbproj (121,61): Το εισαγόμενο έργο C: \ WINDOWS \ Microsoft.NET \ Framework \ v3.5 \ Microsoft.CompactFramework.VisualBasic.targets δεν βρέθηκε. Επιβεβαιώστε ότι η διαδρομή στη δήλωση είναι σωστή, και ότι το αρχείο υπάρχει στο δίσκο.

Αυτό το αρχείο υπάρχει στον κατάλογο v2.0.50727

C: \ WINDOWS \ Microsoft.NET \ Framework \ v2.0.50727 \ Microsoft.CompactFramework.VisualBasic.targets

αλλά όχι στον κατάλογο v3.5. Κοίταξα για άλλη ανάπτυξης υπολογιστές μου και το αρχείο δεν υπάρχει. I επανεγκατασταθεί v3.5 του .NET Framework και Compact Framework, αλλά αυτό δεν επαναφέρετε το αρχείο. Από πού προέρχεται;

Δημοσιεύθηκε 09/12/2008 στις 20:15
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


3 απαντήσεις

ψήφοι
39

Microsoft.CompactFramework.CSharp.targets δεν βρέθηκε ...

Μπορεί να τρέξει σε ένα μήνυμα λάθους όπως το παραπάνω, όταν προσπαθείτε να φορτώσετε ένα έργο έξυπνη συσκευή σε Visual Studio μετά την εγκατάσταση ενός νέου τα Windows 10 κατασκευής ή κατά την αναβάθμιση από τα Windows 8 στα Windows 8.1. Αυτό το σφάλμα οφείλεται στο γεγονός αφαιρέθηκαν τα ακόλουθα αρχεία, όταν η εγκατάσταση της νέας κατασκευής συνέβη.

  • Microsoft.CompactFramework.Common.targets

  • Microsoft.CompactFramework.CSharp.targets

  • Microsoft.CompactFramework.VisualBasic.targets

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα απλά εγκαταστήστε Power Toys για .NET Compact Framework που θα τοποθετήσετε αυτά τα αρχεία που λείπουν πίσω εκεί όπου ανήκουν.

Απαντήθηκε 28/07/2015 στις 06:42
πηγή χρήστη

ψήφοι
5

Είναι ένα από τα αρχεία στόχων MSBuild και θα εγκατασταθεί με το Visual Studio.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms164312.aspx

Απαντήθηκε 09/12/2008 στις 20:18
πηγή χρήστη

ψήφοι
0

Για τα σχέδια που κάνετε στο πλαίσιο του φακέλου 2.0 θα πρέπει να αντιγράψετε αυτά τα τέσσερα αρχεία:

  1. Microsoft.CompactFramework.VisualBasic.targets,
  2. Microsoft.CompactFramework.CSharp.targets,
  3. Microsoft.CompactFramework.Common.targets,
  4. Microsoft.CompactFramework.Build.Tasks.dll

Από το πλαίσιο 3.5 φάκελο στο πλαίσιο 2.0, στον υπολογιστή μου: από το C: \ Windows \ Microsoft.NET \ Framework \ v3.5 σε C: \ Windows \ Microsoft.NET \ Framework \ v2.0.50727

Δούλεψε για μένα

Απαντήθηκε 03/12/2017 στις 14:13
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more