Τι είναι αυτό το "var1 = Math.Ceiling (ώρες / (40.00M * 4.3M))?"

ψήφοι
1

Όποιος γνωρίζει ποια είναι η C # «Μ» σημαίνει σύνταξη;

var1 = Math.Ceiling(hours / (40.00M * 4.3M));
Δημοσιεύθηκε 09/12/2008 στις 20:28
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


3 απαντήσεις

ψήφοι
8

αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός είναι ένας decimalτύπος.

Απαντήθηκε 09/12/2008 στις 20:31
πηγή χρήστη

ψήφοι
7

Το Μ είναι η κατάληξη για δεκαδικό. Βάσεις για «χρήματα» υποθέτω.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/364x0z75(VS.71).aspx

Απαντήθηκε 09/12/2008 στις 20:31
πηγή χρήστη

ψήφοι
5

Η προεπιλεγμένη ερμηνεία 40.00 θα είναι ένα διπλό με την αξία 40.00, όπως και η προεπιλεγμένη ερμηνεία των 40 είναι μια int.

Αν θέλετε ένα δεκαδικό ή ένα μεγάλο αντ 'αυτού, μπορείτε να προσθέσετε να προσθέσετε το Μ (δεκαδικό) και επιθήματα L (μακρύ).

Απαντήθηκε 09/12/2008 στις 20:32
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more