Σε Ράγες Μεταναστεύσεις, τι ο αριθμός που καθορίζεται για: όριο στο ακέραιο αντιπροσωπεύουν;

ψήφοι
19

Σε Ράγες Μεταναστεύσεις, τι ο αριθμός που καθορίζεται για το: όριο παράμετρος για έναν ακέραιο αντιπροσωπεύουν; Είναι ο αριθμός των bytes ή τον αριθμό των ψηφίων;

δηλαδή Εάν επρόκειτο να διευκρινίσει τα εξής:

t.integer :coefficient, :limit => 2

Μήπως αυτό σημαίνει ότι η βάση δεδομένων SQL θα αποθεματικό δύο bytes για κάθε ακέραιο, ή ότι κάθε ακέραιος δεν μπορεί να έχει περισσότερα από δύο ψηφία; Υποθέτω αυτό σημαίνει bytes, αλλά δεν είμαι θετικός.

Ευχαριστώ!

Δημοσιεύθηκε 09/12/2008 στις 22:33
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


1 απαντήσεις

ψήφοι
28

Σύμφωνα με την τεκμηρίωση , είναι ο αριθμός των χαρακτήρων για :stringκαι :textτις στήλες και τον αριθμό των bytes για :binaryκαι :integerστήλες.

Απαντήθηκε 09/12/2008 στις 22:38
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more