Να πάρει έκδοση του .NET Framework σε VB.NET

ψήφοι
3

Όποιος γνωρίζει το <%= %>ή Response.Write()κωδικό για να πάρει την έκδοση του web app Καθαρή λειτουργεί με;

Δημοσιεύθηκε 09/12/2008 στις 23:17
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


2 απαντήσεις

ψήφοι
12

System.Environment.Version θα σας δώσει αυτό.

Απαντήθηκε 09/12/2008 στις 23:21
πηγή χρήστη

ψήφοι
0
System.Runtime.InteropServices.RuntimeEnvironment.GetSystemVersion
Απαντήθηκε 08/03/2009 στις 08:51
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more