παίζει βίντεο σε ταχεία κυτταρική UItableView

ψήφοι
0

Προσπαθώ να παίξει ένα βίντεο σε TableView Cell.I'm χρήση αυτού του κώδικα, αλλά όταν τρέχω τίποτα δεν θα εμφανιστεί.

func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
  let myCell:UITableViewCell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: myCell)!
  let videoURL = NSURL(string: http://techslides.com/demos/sample-videos/small.mp4)
  let player = AVPlayer(url: videoURL! as URL)
  let playerLayer = AVPlayerLayer(player: player)

  playerLayer.frame = myCell.bounds
  myCell.layer.addSublayer(playerLayer)
  player.play()

  return myCell
}
Δημοσιεύθηκε 02/11/2016 στις 23:50
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


2 απαντήσεις

ψήφοι
0

Θα πρέπει να πάτε στο info.plist και να επιτρέψει App Ασφάλειας Μεταφορών.

Απαντήθηκε 03/11/2016 στις 06:04
πηγή χρήστη

ψήφοι
1

Σύμφωνα με προηγούμενο σχόλιο μου Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την ασφάλεια App μεταφορών στην info.plist.

Εδώ είναι οι ρυθμίσεις οπτικά:

εισάγετε περιγραφή της εικόνας εδώ

Απαντήθηκε 04/11/2016 στις 02:09
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more