Ιωνικό 3 εφαρμογή δεν λειτουργεί στη φυσική Android συσκευή

ψήφοι
0

Ιωνικό 3 εφαρμογές δεν τρέχουν σε φυσική συσκευή για τη δοκιμή.

  After downloading the default application, using 
  `ionic start app_name sidemenu`
  I plugged in my physical Android device for debugging.
  When i executing the command `ionic cordova run android`,
  I only see the flash then after few seconds a blank screen.
  When trying to debug, i realize there is a java-script error.

Αυτό Παρακαλούμε, Εισήγηση θα εκτιμηθεί ευγενικά.

Δημοσιεύθηκε 26/07/2017 στις 05:32
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


1 απαντήσεις

ψήφοι
1

Θα πρέπει να σας φιλοξενήσει apiκαι να αντικαταστήσει τη διαδρομή με το όνομα τομέα httpκλήσεις.

Ή

Εάν χρησιμοποιείτε την τοπική χρήση του δικτύου IP διεύθυνση του τοπικού δικτύου και βεβαιωθείτε ότι το τείχος προστασίας σας είναι OFF.

Αντικαταστήστε υποδοχής θέση με τη διεύθυνση IP, δηλαδή 192.168.1.X:53703

Απαντήθηκε 26/07/2017 στις 05:43
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more