Πώς να κάνετε το κείμενο ανταποκρίνεται στη συσκευή;

ψήφοι
0

Πώς να κάνει την κάρτα ταυτότητας κείμενο Όχι να ανταποκρίνεται σε κινητές συσκευές; Εργάζομαι σε asp.net και είμαι αρχάριος. Identitycardlabel είναι το κείμενο που θέλω να κλίμακα.

<tbody>
  <tr>
   <td><asp:Label ID=IdentityCardLabel Text=Identity Card No: runat=server style=font-size:25px;/></td>
   <td><asp:TextBox ID=IdentityCardTextBox runat=server MaxLength=10 Width=160px Height=35px CssClass=form-control/></td>
   <td><asp:Button ID=btnGo runat=server Text=GO CssClass=btn btn-default OnClick=btnGo_Click Font-Size=18px/></td>
  </tr>

Πώς φαίνεται από το κινητό

image1

Πώς φαίνεται στην επιφάνεια εργασίας

εικόνα

Δημοσιεύθηκε 13/10/2017 στις 07:32
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


2 απαντήσεις

ψήφοι
0

Απλά χρησιμοποιήστε αυτό το ερώτημα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το κινητό ανάλυση. Παρακαλώ ελέγξτε τον κωδικό. Ελπίζω να είναι χρήσιμη σε σας. Θα ευθυγραμμίσει κάθε στοιχείο να στήλη πλήρες πλάτος.

@media(max-width:767px)
{
 table, tr, td,tbody {display:block;}
}
Απαντήθηκε 13/10/2017 στις 07:42
πηγή χρήστη

ψήφοι
0

Βάλτε αυτό στην κεφαλίδα:

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

Βάλτε @mediaερωτήματα όπως αυτό:

@media (max-width:800px) { 
 css as required...
}
Απαντήθηκε 13/10/2017 στις 07:58
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more