Λίστα Python: Αντιγραφή ενιαίου καταλόγου στη λίστα 2D

ψήφοι
-2

Πώς μπορώ να αντιγράψετε ένα ενιαίο διαστάσεων λίστας σε ένα τρισδιάστατο πίνακα δύο;

import copy
dataList=[1,2,3,4,5]
multiList=([[],[],[],[],[]])

multiList = copy.deepcopy(dataList)
print(multiList[0][0])
Δημοσιεύθηκε 17/11/2017 στις 12:46
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


2 απαντήσεις

ψήφοι
0
import copy
dataList=[1,2,3,4,5]
multiList=([[],[],[],[],[]])

multiList[0] = copy.deepcopy(dataList) 


dataList[0] = 7 
print dataList
print(multiList)

Της ασήμαντο - Προτείνω να διαγραφεί το θέμα :)

Παραγωγή:

 [7, 2, 3, 4, 5]
[[1, 2, 3, 4, 5], [], [], [], []]
Απαντήθηκε 17/11/2017 στις 12:47
πηγή χρήστη

ψήφοι
0

Αν αυτό που θέλετε είναι να τεθεί σας dataListστο multiList[0][0]τότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε deepcopy. Μόλις το κάνετε αυτό:multiList[0][0] = dataList

Απαντήθηκε 17/11/2017 στις 12:54
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more