Προσθέστε πριμοδότηση για WooCommerce τιμή

ψήφοι
0

Προσπαθώ να εφαρμόσει ασφάλιστρο στην καναδική πλευρά του site μου (που χρησιμοποιεί USD και CAD). Μέχρι στιγμής έχω δοκιμάσει αυτό που δεν τύχη στο functions.php, ακριβώς για να δούμε αν κάτι αλλάζει ... αλλά απλά αφαιρεί την τιμή εντελώς σε ορισμένες σελίδες και καθιστά 0 για τους άλλους. Θα πρέπει να σημειώσω ότι είμαστε, δυστυχώς, χρησιμοποιώντας μια παλαιότερη έκδοση του WooCommerce αυτή τη στιγμή (έκδοση 2.5.5)

function jwd_manage_price_premium( $price ) {
    $price = $price * 1000;
    return $price;
  }
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'jwd_manage_price_premium' );
add_filter( 'woocommerce_cart_item_price', 'jwd_manage_price_premium' );
Δημοσιεύθηκε 07/11/2018 στις 21:41
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


1 απαντήσεις

ψήφοι
0

Ήμουν σε θέση να απομονώσει την τιμή και το νόμισμα που χρησιμοποιούν τα ακόλουθα. Έπρεπε να αφαιρέσετε κάποια HTML. Φαίνεται τόσο αναποτελεσματικό, όμως. Υποθέτω ότι η νεότερη έκδοση του WooCommerce (ελπίζω) έχει έναν καλύτερο τρόπο για να τροποποιήσει τις τιμές.

function jwd_manage_price_premium( $price ) {
  $stripped = strip_tags($price);
  $stripped = str_replace("class=\"amount\">", "", $stripped);
  $split = explode( " " , $stripped );
  $number = $split[0];
  $currency = $split[2];
  var_dump($split);
  echo "<br>";
		return $price;
	}
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'jwd_manage_price_premium' );
add_filter( 'woocommerce_cart_item_price', 'jwd_manage_price_premium' );

Απαντήθηκε 08/11/2018 στις 18:53
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more