δημιουργούν DF με όλες τις δυνατές τιμές για την εβδομάδα στο pandas

ψήφοι
-2

Έχω ένα dataframe που μοιάζει με αυτό

id  week count
1    1  2
1    2  2
2    3  1
3    5  4

Θέλω ένα df που θα έχει κάθε ταυτότητα με όλες τις πιθανές τιμές της εβδομάδας (1-5):

id  week count
1    1   2
1    2   2
1    3   null
1    4   null
1    5   null
Δημοσιεύθηκε 07/11/2018 στις 23:44
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


1 απαντήσεις

ψήφοι
0

Θα δημιουργήσει απλώς μια νέα dataframe με όλες τις idτιμές επαναλήφθηκε 5 φορές, και το εύρος των 1-5 επαναλαμβάνονται n φορές, n είναι ο αριθμός των idτιμών. Στη συνέχεια, κάντε ένα εξωτερικό συγχώνευση με την αρχική dataframe σας:

new_df = (pd.merge(pd.DataFrame({'id':np.repeat(df['id'].unique(), 5),
                 'week':np.tile([1,2,3,4,5], df['id'].nunique())}),
          df, how='outer'))

  id week count
0  1   1  2.0
1  1   2  2.0
2  1   3  NaN
3  1   4  NaN
4  1   5  NaN
5  2   1  NaN
6  2   2  NaN
7  2   3  1.0
8  2   4  NaN
9  2   5  NaN
10  3   1  NaN
11  3   2  NaN
12  3   3  NaN
13  3   4  NaN
14  3   5  4.0
Απαντήθηκε 07/11/2018 στις 23:54
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more