Προσθήκη πίνακα σε υπάρχον PDF στην ίδια σελίδα με το tagging - iText

ψήφοι
0

Αυτή η ερώτηση είναι η συνέχιση της σχέσης Προσθήκη πίνακα σε υπάρχον PDF στην ίδια σελίδα - iText

αυτό το σύνδεσμο αποδείχθηκε το δρόμο για τη δημιουργία πίνακα στο υπάρχον PDF, αλλά το θέμα είναι η δημιουργείται πίνακας δεν είναι «ετικέτα».

Δημοσιεύθηκε 27/11/2018 στις 17:33
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more