ρωτώντας ένθετα αντικείμενα με τις σχέσεις στο χώρο αντιδρούν μητρική

ψήφοι
0

Είμαι προσπαθεί να χρησιμοποιήσει σφαίρα DB στο έργο μου. εδώ οι σχήματα:

export const AllParentObj = {
  name:AllParentObj,
  properties:{
    AllObjects:OneChildObj[] 
  }
}
export const OneChildObj = {
  name:OneChildObj,
  properties:{
    chKey:string,
    chItems:subChild[]
  }
};

export const subChild = {
  name:subChild,
  properties:{
    subChName:string,
    subChMsg:string
  }
};

και εδώ είναι ο τρόπος που εγώ προσπαθώ να διαβάσω από σφαίρα:

let myCode = langid1;
let myid=xyz;
let allObjs = this.DBRealm.objects('AllParentObj').
          filtered(`AllObjs.chkey== '${myCode}' AND \
                AllObjs.chItems.subChName== '${myid}'`);

Η παραπάνω επερώτηση επιστρέφει όλα τα αποτελέσματα του ερωτήματος AllObjs.chkey== '${myCode}' η άλλη προϋπόθεση δεν έχει ληφθεί για το φιλτράρισμα . Υπάρχει κάποια θέση κάνω λάθος στον παραπάνω κώδικα εκεί;

Θέλω η έξοδος από το φίλτρο μου να είναι η σελίδα που να ταιριάζουν μέσα σε ένα συγκεκριμένο κωδικό lang. ex: δείγμα json εισόδου στο χώρο DB μου:

{
  AllMessages:[
    {
      locale:langid1,
      pages:[
        {
          pageName:pagename,
          messages:
            {
              ml1p1m1:msgText,
              ml1p1m2:ml1 m2text
            }

        },
        {
          pageName:xyz,
          messages:
            {
              ml1p2m1:ml1p2m1 text,
              ml1p2m2:ml1p2m2 text
            }
        },
        {
          pageName:rtyui,
          messages:
            {
              ml1p2m1:ml1p3m1 text,
              ml1p2m2:ml1p3m2 text
            }
        },

      ]
    },
    {
      locale:langid2,
      pages:[
        {
          pageName:abcd,
          messages:{
              ml2p1m1:ml2p1m1 text,
              ml2p1m2:ml2p1m2 text
            }
        },
        {
          pageName:hjk,
          messages:{
              ml2p2m1:ml2p2m1
            }
        },

      ]
    },

  ]
}

Έξοδος: για langid1 και όνομα σελίδας: xyz

{
    pageName:xyz,
    messages:
    {
      ml1p2m1:ml1p2m1 text,
      ml1p2m2:ml1p2m2 text
    }
}

μπορεί κάποιος παρακαλώ να με βοηθήσει; PS: Δεν υπάρχουν σύνταξη λάθη. βασικά πολλαπλά φίλτρα δεν παίρνουν εφαρμόζονται. όταν θ ισχύουν μόνο φίλτρο, ακόμη και σε επίπεδο subChild εργασίας του.

Δημοσιεύθηκε 27/11/2018 στις 17:35
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more