Δεν ενότητα που ονομάζεται «tensorflow.python._impl

ψήφοι
0

Θέλω να εκτελέσει κώδικα για να προσπαθήσουμε νευρωνικό δίκτυο με πύθωνα, αλλά κανένα ενότητα που ονομάζεται «tensorflow.python._impl

μέρος του κωδικού μου:

tensorflow εισαγωγής tf από tensorflow Κεράς εισαγωγή από tensorflow.python._impl ενεργοποιήσεις εισαγωγής

Έκανα όλες τις λύσεις που ορισμένες τοποθεσίες είπε, όπως - Κατάργηση και εγκαταστήστε το πακέτο, όπως tensorflow, .. επίσης: - Αναβάθμιση tensorflow - Αναβάθμιση Κεράς

αλλά δεν λύνει ακόμη. Έχω αυτό το σφάλμα σε συνεργασία εργαστήριο πάρα πολύ. παρακαλώ να με βοηθήσει αν έχετε κάποια λύση

ευχαριστώ

Δημοσιεύθηκε 27/11/2018 στις 17:40
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more