Προσθέτοντας ένα «%» σε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας Αντίδραση-Router προκαλεί τον τερματισμό της εφαρμογής

ψήφοι
1

Είμαι με τη χρήση react-router-dom. Έχω διαπιστώσει ότι όταν ένας χρήστης τροποποιεί τη querystring της τρέχουσας σελίδας για να προσθέσετε ένα τελικό «%», διακόπτεται η εφαρμογή και το ακόλουθο σφάλμα εκτυπώνεται στην κονσόλα:

URIError: Pathname /search% could not be decoded. This is likely caused by an invalid percent-encoding

Έχω βρεθεί σε αποθήκη τους GitHub που το σφάλμα συνδέεται με κάποιο θέμα που έχουν με την historyεξάρτηση, αλλά δεν καθορίζουν γι 'αυτό.

Ξέρει κανείς τι μπορεί να γίνει γι 'αυτό; Δεν φαίνεται να βρούμε έναν τρόπο για να αναλάβει τον έλεγχο της ανάλυσης του URL.

Ευχαριστώ.

Δημοσιεύθηκε 27/11/2018 στις 17:45
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more