Πώς να τεκμηριώσει προεπιλογή επιχείρημα με KDoc

ψήφοι
1

Υπάρχει μια σύνταξη για την τεκμηρίωση προεπιλογή επιχειρήματα με KDoc, ή θα πρέπει να το κάνετε μόνοι σας;

/**
 * A group of *members*.
 *
 * This class has no useful logic; it's just a documentation example.
 *
 * @property name the name of this group. Default -NoName
 * @constructor Creates an empty group.
 */
class Group(val name: String = NoName) {
    /**
     * Adds a [member] (default - NoMember) to this group.
     * @return the new size of the group.
     */
    fun add(member: String = NoMember): Int { ... }
}
Δημοσιεύθηκε 27/11/2018 στις 17:46
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more