Αλλαγή γεγονός προκάλεσε πάρα πολύ γρήγορα από το χαλί-slider κινητό με γωνιακή 7

ψήφοι
0

Το πρόβλημα εμφανίστηκε μετά την αναβάθμιση σε γωνιακή 7. Αν κάνετε κλικ στο ρυθμιστικό χωρίς να αφήσετε το κλικ (MouseUp), εξακολουθεί να προκαλεί και να εκπέμπουν σε περίπτωση αλλαγής. Πώς μπορώ να αγνοήσει αυτό το γεγονός; Καμιά φορά οι άνθρωποι θα αρχίσουν να σύρετε μερικά pixel δίπλα από το πραγματικό κέντρο της ετικέτας και θέλω να αποτρέψει την εκδήλωση αλλαγή εκείνη τη στιγμή.

 <mat-slider
  class=example-margin
  [disabled]=disabled
  [invert]=invert
  [max]=max
  [min]=min
  [step]=step
  (change)=change($event)
  [thumbLabel]=thumbLabel
  [tickInterval]=tickInterval
  [(ngModel)]=value
  [vertical]=vertical>
</mat-slider>

public change($event) {
  alert('trace');
  console.log($event);
  // need a way to ignore the first trigger if the slider is still being dragged
 }
Δημοσιεύθηκε 27/11/2018 στις 17:46
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


2 απαντήσεις

ψήφοι
0

Ως λύση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συμβάν (MouseUp) για τον έλεγχο χαλί-ρυθμιστικό.

Απαντήθηκε 18/07/2019 στις 17:04
πηγή χρήστη

ψήφοι
0

Ελπίζω ότι έχετε βρει μια λύση για αυτό. Στην περίπτωσή μου ξέχασα να εισαγάγετε το BrowserAnimationsModule

Μετά την εισαγωγή αυτή η ματ-ρυθμιστικό δούλευε όπως θα περίμενε κανείς.

Απαντήθηκε 06/03/2019 στις 13:01
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more