Πώς να πάρει το διπλό ολοκλήρωμα ενός φορέα επιτάχυνση της python

ψήφοι
0

Έχω λάβει δεδομένα επιταχυνσιόμετρο από το τηλέφωνό μου. Πώς μπορώ να πάρω το διπλό ολοκλήρωμα διάνυσμα επιτάχυνσης μου για να πάρει τη συνολική απόσταση;

πρώην:

    AccX   AccY   AccZ
 0  0.020096 -0.143387 -1.061035
 1  -0.013672 -0.152222 -1.036697
 2  -0.045670 -0.163391 -0.985840
 3  -0.066589 -0.162537 -0.964951
 4  -0.069229 -0.140442 -0.950302
 5  -0.069229 -0.140442 -0.950302
 6  -0.042938 -0.132843 -0.963333

Υποθέτω το ολοκλήρωμα θα μοιάζουν

ολοκληρώματος (<accX, Accy, accZ>) t dt

και έχω προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει scipy.integrate για τον υπολογισμό των intergrals.

Δημοσιεύθηκε 27/11/2018 στις 17:47
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more