«Αυτό» σε JavaScript λειτουργία χωρίς O \ αντικειμένου

ψήφοι
0
let obj = {
  name: Jyoti,

  sayHi() {
    console.log(this.name);
  }

};
user.sayHi(); 

Στην παραπάνω κώδικα αυτό ονομάζεται από μια συνάρτηση στο εσωτερικό του αντικειμένου. Στον παρακάτω κώδικα αυτό προειδοποιείται από μια συνάρτηση 'ευθείας.

var name=abc;
function sayHi() {
  console.log(this.name);
};
sayHi(); 

Πώς «αυτό», αναφέρεται σε σημερινή αντικείμενο στην πρώτη περίπτωση και του καλούντος (εδώ παράθυρο) εξηγείται σχεδόν παντού, αλλά «πώς» το πλαίσιο έχει αλλάξει δεν είναι σαφής.

Παρακαλούνται απάντηση.

Δημοσιεύθηκε 09/10/2019 στις 17:49
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more