Δεν παίρνει τα αποτελέσματα μετά την εκτέλεση δηλώσεις πύθωνα στην Jupyter Notebook

ψήφοι
-1

Είμαι πολύ νέος σε python. Προσπαθώντας να εκτελέσει ακόλουθο κώδικα στο Jupyter Notebook. Δεν παίρνει καμία απάντηση ή λάθος. Παρακαλώ βοηθήστε.

from datetime import date
from nsepy import get_history
sbin = get_history(symbol='SBIN',
        start=date(2015,1,1),
        end=date(2015,1,10))
Δημοσιεύθηκε 09/10/2019 στις 17:52
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


1 απαντήσεις

ψήφοι
1

Αν ανάθεση της μεταβλητής θα πρέπει να καλέσετε και πάλι κάτω από αυτό να το έχουν εμφανιστεί.

from datetime import date
from nsepy import get_history
sbin = get_history(symbol='SBIN',
      start=date(2015,1,1),
      end=date(2015,1,10))
sbin
Απαντήθηκε 09/10/2019 στις 17:57
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more