Αλληλεπίδραση HTML με PHP / SQL

ψήφοι
-2

Έχω ένα τραπέζι σε σελίδα HTML μου (menu.html). Θα ήθελα να περιλαμβάνουν ένα κουμπί υποβολής για τους χρήστες για να ενημερώσετε την τιμή του κάθε στοιχείου του πίνακα. Όταν έχει συλληφθεί η παρέμβαση του χρήστη, θα το ρυθμίσετε έτσι ώστε η νέα τιμή ενημερώνεται σε μια βάση δεδομένων SQL, αλλά έχω κολλήσει σε εκεί. Πώς μπορώ να βρω αυτό το νέο τιμής που πρέπει να αντανακλάται σε αρχικό πίνακα HTML μου (τα δεδομένα του πίνακα), κατά προτίμηση χωρίς ανανέωση της σελίδας και μόλις την ανανέωση του πίνακα;

Δημοσιεύθηκε 09/10/2019 στις 17:54
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more