αφαιρέστε null από μία συστοιχία

ψήφοι
0

Θέλω να εισάγουν csv σε βάση δεδομένων, πώς ποτέ πήρα αυτό το σφάλμα: Κωδικός: ErrorException Array_combine (): Και οι δύο παράμετροι πρέπει να έχουν ίσο αριθμό στοιχείων ξέρω ότι το σφάλμα δείχνει ότι οι δύο συστοιχίες arent στο ίδιο μήκος πως ποτέ δεν θα μπορούσα βρούμε μια λύση για την απομάκρυνση του τιμή null από μία συστοιχία

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Accounts;
class AccountController extends Controller
{
  public function show(){
    return view ('upload');
  }
  public function store(Request $request){


    $file = $request->file('upload-file');
    $csvData = file_get_contents($file);

    $rows = array_map(str_getcsv, explode(\n, $csvData));

    dd($rows);
    $header = array_shift($rows);

    foreach ($rows as $row) {


      $row = array_combine($header, $row);      set_time_limit(0);
      Accounts::create([
        'AccountClass' => $row['Classe'],
        'AccountNumber' => $row['Compte'],
        'AccountDesc' => $row['Desc'],
        'active' => 1,
      ]);
    }

    return view ('home');

  }

}

Αποτέλεσμα: κεφαλίδα:

array:3 [▼
 0 => Classe
 1 => Compte
 2 => Desc
]

γραμμές:

  array:4 [▼
   0 => array:3 [▼
    0 => 1
    1 => 1
    2 => COMPTES DE FINANCEMENT PERMANENT
   ]
   1 => array:3 [▼
    0 => 1
    1 => 11
    2 => CAPITAUX PROPRES
   ]
   2 => array:1 [▼
    0 => null
   ]
  ]

Αλλά θέλω

  array:4 [▼

     0 => array:3 [▼
      0 => 1
      1 => 1
      2 => COMPTES DE FINANCEMENT PERMANENT
     ]
     1 => array:3 [▼
      0 => 1
      1 => 11
      2 => CAPITAUX PROPRES
     ]
    ]

Οποιαδήποτε συμβουλή ευγνώμονες.

Δημοσιεύθηκε 24/10/2019 στις 11:53
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


2 απαντήσεις

ψήφοι
0

Προσπαθήστε

$res = [];
foreach($x as $key => $value)
{
if($value[0] == null)
unset($x[$key]);
else
$res[$key] = $value;
}
print_r($res);

Εξόδου θα είναι

Array
(
[0] => Array
  (
    [0] => 1
    [1] => 1
    [2] => COMPTES DE FINANCEMENT PERMANENT
  )

[1] => Array
  (
    [0] => 1
    [1] => 11
    [2] => CAPITAUX PROPRES
  )

)
Απαντήθηκε 24/10/2019 στις 12:03
πηγή χρήστη

ψήφοι
1

Από laravel έχει επισημανθεί σε αυτό το θέμα, επιτρέψτε μου να προτείνω τη χρήση συλλογής .

$array = [1, 2, 3, null, 4];
$array = collect($array)->filter()->values()->toArray();

Εδώ, το φίλτρο () θα αφαιρέσει null αξίες και την αξία () θα νέου δείκτη σειρά σας.
Η ελπίδα αυτό βοηθά. Στην υγειά σας.

Απαντήθηκε 24/10/2019 στις 12:50
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more