Σύνδεση δοχεία λιμενεργάτης σε εξωτερικούς api

ψήφοι
0

Dockerized μια εφαρμογή springboot σύνδεση σε μια εξωτερική api (openweatherapp) και αναπτύσσεται σε επιφάνεια εργασίας λιμενεργάτης μου. Η εφαρμογή συνδέει με επιτυχία, εάν τρέχει σε μηχάνημα μου. Όταν εκτελείται όπως ένα δοχείο λιμενεργάτης του να πάρει μια πρόσβαση των πόρων 500.

Θα ελεγχθεί το δίκτυο προεπιλογή γέφυρα και είδα IPv6 έχει απενεργοποιηθεί. Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτό; Τι πρέπει να κάνω για να επιτρέψει εξερχόμενες κλήσεις μέσα από δοχεία λιμενεργάτης; Παρακαλείστε να ενημερώσετε.

Άρχισα το δοχείο σαν λιμενεργάτης τρέχει -p 8000: 7000 app.

Δημοσιεύθηκε 24/10/2019 στις 11:54
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more