πώς να διαβάσει διαφορά ώρας από την ώρα έναρξης μέχρι και 24 ώρες χρησιμοποιώντας πύθωνα

ψήφοι
0

εδώ έχω στήλη datetime και, στη συνέχεια, θα πρέπει να υπολογίσει τη διαφορά χρόνου από την έναρξη του χρόνου μέχρι και 24 ώρες. Μετά από 24 ώρες στη συνέχεια και πάλι την επόμενη φορά θα είναι 0 και στη συνέχεια να υπολογίσει τη διαφορά χρόνου από τον χρόνο εκκίνησης. Αυτή η διαδικασία λειτουργεί συνεχώς.

ό, τι περίμενα εξόδου είναι:

date	    time_difference
6/8/2018 9:30	 0
6/8/2018 10:30	 1
6/8/2018 11:30	 2
6/8/2018 12:30	 3
6/8/2018 13:30	 4
6/8/2018 14:30	 5
6/8/2018 15:30	 6
6/8/2018 16:30	 7
6/8/2018 17:30	 8
6/8/2018 18:30	 9
6/8/2018 19:30	 10
6/8/2018 20:30	 11
6/8/2018 21:30	 12
6/8/2018 22:30	 13
6/8/2018 23:30	 14
6/9/2018 0:30	 15
6/9/2018 1:30	 16
6/9/2018 2:30	 17
6/9/2018 3:30	 18
6/9/2018 4:30	 19
6/9/2018 5:30	 20
6/9/2018 6:30	 21
6/9/2018 7:30	 22
6/9/2018 8:30	 23
6/9/2018 9:30	 0
6/9/2018 10:30	 1
6/9/2018 11:30	 2

Έγραψα τον κώδικα, αλλά μου έδωσε μόνο χρόνο διαφορά της κάθε σειράς, δεν έδωσε διαφορά ώρας από την ώρα έναρξης

κώδικας;

df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])

df['delta'] = (df['date']-df['date'].shift()).fillna(0)
df['t'] = df['delta'].apply(lambda x: x / np.timedelta64(1,'m')).astype('int64')/60
print(df['t'])

έδωσε εξόδου:

0   0.0
1   1.0
2   1.0
3   1.0
4   1.0
5   1.0
6   1.0
7   1.0
8   1.0
9   1.0
10   1.0
11   1.0
12   1.0
13   1.0
14   1.0
15   1.0
16   1.0

Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει να λύσει αυτό το πρόβλημα;

Δημοσιεύθηκε 24/10/2019 στις 11:54
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more