Πώς να διορθώσετε αυτό το βρόχο

ψήφοι
-3

Δεν μπορώ να προετοιμάσει i χωρίς να αλλάξετε την τιμή του x. Είμαι προσπαθεί να βρει το παραγοντικό μορφή αντίστροφη σειρά:

#include <iostream>
using namespace std;

void main()
{
  int x,i;
  cin>>x;
  float fact = (x*i);
  do{ 
    fact=fact*i;
    i=x-1;
    --x;
  }while (x>=0);
  cout<<fact<<endl; 
}

Περιμένω την έξοδο των 5! = 120

Δημοσιεύθηκε 24/10/2019 στις 12:56
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more