αλλαγή tintColor κάνει backbutton εξαφανίζονται

ψήφοι
0

Προσπαθώ να τροποποιήσετε εμφάνιση navigationBar ορίζοντας είναι tinkColor & barTintColor

εκκίνηση με έγγραφο στη σελίδα https://developer.apple.com/documentation/uikit/UINavigationBar?language=objc

Προσπάθησα να τροποποιήσει το navbar στο [viewDidLoad] γάντζο του ViewController μου ως εξής

self.navigationController.navigationBar.translucent = NO;
UIColor *barColor = [UIColor ColorA];
self.navigationController.navigationBar.barTintColor = barColor;


UIColor *backButtonColor = [UIColor ColorB];
self.navigationController.navigationBar.tintColor = backButtonColor;

Στη συνέχεια, όμως το πίσω κουμπί στη συνέχεια εξαφανίστηκε και η αλλαγή των barTintColor dosen't φαίνεται να είναι αποτελεσματική

Τι κάνω λάθος?

Δημοσιεύθηκε 24/10/2019 στις 12:56
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more