Μπορώ να ξαναγράψει κάθε χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται στον τύπο χωριστά σε έναν πίνακα χρησιμοποιώντας VBA λέξη;

ψήφοι
0

Γράφω «n» αριθμό τύπων σε έγγραφο του Word μου και θέλω να ξαναγράψει κάθε σύμβολο / χαρακτήρα από τον τύπο να ξαναγραφτεί σε ξεχωριστό πίνακα. για παράδειγμα: τον τύπο: Ε = mc ^ 2, θέλω «Ε», «m», «c» που θα retyped αυτόματα στον καθορισμένο πίνακα.

Δημοσιεύθηκε 24/10/2019 στις 11:57
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more