Θέλω έναν κατάλογο γονέα, το παιδί και το μεγάλο παιδί που ανήκει στο μόνο γονέα id

ψήφοι
-1

Έχω ένα πίνακα όπως αυτό:

id Parent_id member_id
0   0     1
2   1     2
3   1     3
4   1     4
5   2     5
6   2     6
7   2     7
8   3     8
9   6     10
10  7     11
...

η ούτω καθεξής.

απαίτηση μου είναι από αυτές είναι οι γονείς και τα παιδιά τους καταλόγους. Θέλω μια λίστα με member_id που μπορεί να γίνει γονιός με την κατάστασή ένα μέλος μπορεί μόνο να γίνει ένα γονέα μόνο τρεις φορές.

Δεν είχα προσπαθήσει κώδικα. ό, τι προσπάθησα δεν δώσει την ικανοποίηση

αποτέλεσμα μου, όπως Αν θέλω να μάθω τον κατάλογο των μελών id 2 που μπορεί να γίνει γονέας. Όπως 5,6,7,10,11 κ.λπ.

Δημοσιεύθηκε 24/10/2019 στις 11:58
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more