Πτώση κάτω με την επιλογή ng-επιλέξατε δεν δείχνουν επιλεγεί

ψήφοι
0

Με βάση κουμπί εναλλαγής (ΝΑΙ, ΟΧΙ) έχω επιλέξτε drop down, εκείνοι εναλλαγή κουμπί αλλάξετε την τιμή του drop down, η οποία δεν υποστηρίζει ng-επιλεγμένο όταν επιλέγετε το στοιχείο σε οποιαδήποτε από την επιλογή κουμπί εναλλαγής.

1) όταν επιλέγετε το κουμπί «ΝΑΙ» εναλλαγή και σε αυτή την επιλογή κάντε κλικ στο drop down θα αλλάξει και επιλέγουμε την επιλογή από το αναπτυσσόμενο αυτό είναι μια χαρά δουλειά για τώρα.

2) Αλλά όταν επιλέγουμε το «Όχι» κουμπί εναλλαγής και σε αυτή την επιλογή κλικ πτώση θα αλλάξει, αλλά ng-επιλέξατε δεν λειτουργεί και επιλεγεί η τιμή δεν θα είναι ορατό αυτό είναι το

Για την αναφορά που χρησιμοποιείτε plnkr σύνδεσμο: εδώ

Δημοσιεύθηκε 24/10/2019 στις 11:59
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


1 απαντήσεις

ψήφοι
0

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κώδικα ως βάση

angular.module('app', [])
 .controller('AppCtrl', ['$scope', function($scope) {
  $scope.filterCondition = {
    operator: 'eq'
  }

  $scope.operators = [{
    value: 'eq',
    displayName: 'equals'
  }, {
    value: 'neq',
    displayName: 'not equal'
  }]
   $scope.getItems = function(criateria){
    if(criateria == '1'){
      $scope.filterCondition = {
    operator: 'eq1'
  }
  $scope.operators = [{
    value: 'eq1',
    displayName: 'equals1'
  }, {
    value: 'neq1',
    displayName: 'not equal1'
  }]
    }else{
      $scope.filterCondition = {
    operator: 'eq'
  }
  $scope.operators = [{
    value: 'eq',
    displayName: 'equals'
  }, {
    value: 'neq',
    displayName: 'not equal'
  }]
     
    }
   }
}])
  <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.5/angular.js"></script>
  <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.5/angular-animate.js"></script>
  <script src="//angular-ui.github.io/bootstrap/ui-bootstrap-tpls-0.13.4.js"></script>
  <script src="example.js"></script>
  <link href="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.1.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<body ng-app="app" >
<div ng-controller="AppCtrl">
  <div>Operator is: {{filterCondition.operator}}</div>
  <select ng-model="filterCondition.operator">
    <option ng-selected="{{operator.value == filterCondition.operator}}" ng-repeat="operator in operators" value="{{operator.value}}">{{operator.displayName}}</option>
  </select>
    <div class="btn-group">
    <label class="btn btn-primary" ng-model="radioModel"
    ng-click="getItems('1')" btn-radio="'Left'">YES</label>
    <label class="btn btn-primary" 
    ng-click="getItems('2')" ng-model="radioModel" btn-radio="'Middle'">NO</label>

  </div>
  </div>
</body>

Απαντήθηκε 24/10/2019 στις 14:07
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more