Η Javascript χειραγώγηση Array και επανάληψης

ψήφοι
0

Έξοδος από τα παρακάτω κώδικα δίνεται μετά από το πρόγραμμα. Θα πρέπει να επαναλάβει την αξία j με την ακόλουθη σειρά (1,2,3,4), (2,3,4,1), (3,4,1,2), (4,1,2,3), αλλά είναι κατά σειρά (1,2,3,4), (2,3,4), (3,4), (4). Κάθε βοήθεια είναι πολύ εκτίμησα

var RRIntervalArrayDiff = [];
var validRRIntervalCount =0;
var RRIntervalArrayy = [0.62,0.65,0.40,2.54,0.65];
var n = RRIntervalArrayy.length;
for (i=0; i < n; i++){
  for (j=i+1; j<n ;j++){
    document.write(</br>);
    document.write(i is +i+ j is +j);
    var h = (RRIntervalArrayy[j] - RRIntervalArrayy[i]);
    document.write(</br>);
    if(h < 0.12){
      validRRIntervalCount++;
    }
    document.write(h);
    if(j==(n-1)){
      document.write(</br>);
      document.write(validRRIntervalCount)
      break;
    }
  }  
  validRRIntervalCount = 0;
  document.write(</br>);
}   

παραγωγή

i είναι 0 το j είναι 1 0,030000000000000027

i είναι 0 το j είναι 2 -0,21999999999999997

i είναι 0 το j είναι 3 1,92

i είναι 0 το j είναι 4 0,030000000000000027

3

i είναι 1 το j είναι 2 -0.25

i είναι 1 το j είναι 3 1.8900000000000001

i είναι 1 το j είναι 4 0

2

i είναι 2 j είναι 3 2.14

i είναι 2 το j είναι 4 0,25

0

i είναι 3 j είναι 4 -1,8900000000000001

1

Δημοσιεύθηκε 24/10/2019 στις 13:00
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more