Πήρα το SUM () για μια στήλη στην πρώτη γραμμή συν το συνολικό «ομάδα από το» αποτέλεσμα

ψήφοι
0

δουλεύω με τον αεροπλάνα, μεταφορείς και τα δεδομένα της πτήσης βάση από την stat-computing.org

υπάρχει ένας πίνακας πτήσεις με αριθμούς πτήσεων (TailNum) και τις αποστάσεις (Απόσταση) για κάθε πτήση

το SQL ερώτημα που μου εργασία με είναι παρακάτω:

είναι αρκετά απλή και δουλεύει μια χαρά, εκτός από το ότι πήρα το άθροισμα της απόστασης για όλες τις πτήσεις στην πρώτη γραμμή αποτέλεσμα, και μόνο μετά, η ομαδοποιούνται αποτέλεσμα από TailNum. Γιατί πήρα αυτή την πρώτη σειρά με την συνολική απόσταση για όλες τις πτήσεις ??

SELECT TailNum, SUM(Distance) AS totalDistance 
FROM Flights GROUP BY TailNum ORDER BY totalDistance DESC LIMIT 10;
Δημοσιεύθηκε 24/10/2019 στις 12:00
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more