Πώς να μετατρέψετε UTC ημέρας-ώρας κορδόνι στο Powershell

ψήφοι
0

Έχω μια σειρά Date-Time από τα δεδομένα σαν αυτό «2019-09-02T00: 00: 00 + 02: 00» και πρέπει να προσθέσετε για παράδειγμα 480 λεπτά σε αυτό το κορδόνι datetime. Πώς μπορώ σε αυτό και να πάρει το αποτέλεσμα με τον ίδιο μυρμηκικό όπως χορδών;

Έχω allready δοκιμάστε αυτό:

$FromDate = 2019-09-02T00:00:00+02:00
$FromDatetemp = Get-Date $FromDate
$FromDatetemp = $FromDatetemp.AddMinutes(480)
Write-Host $FromDatetemp
Write-Host $FromDatetemp.ToString(o)

αλλά το αποτέλεσμα είναι σε λάθος μορφή ως εξής: 2019-09-02T08: 00: 00,0000000 + 02: 00

Σας ευχαριστώ!

Δημοσιεύθηκε 24/10/2019 στις 13:02
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more