Πώς να εξοικονομήσετε περίπλοκη δομή δεδομένων στο Ρέντη;

ψήφοι
1

Είμαι νέος σε python. Παίρνω τα σφάλματα κατά την εκτέλεση του κωδικού μου:

import redis

def redisSave(case, key, ob):
  dataBase = None
  if case == 'Product':
    dataBase = redis.Redis(db=0)
    dataBase.set(key, ob)
    dataBase.expire(key, time=600)
  else:
    pass

dictOb = {
  'price': '2000 $',
  'weight': '50 lb'
}
redisSave('Product', 'first', dictOb)

Λέει ότι ο τύπος εισόδου είναι άκυρο (redis.exceptions.DataError)

Δημοσιεύθηκε 24/10/2019 στις 13:02
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more