Κατάργηση θέα από SuperView χρησιμοποιώντας μια σημαία στο Xamarin.iOS Δεσμευτική MvvmCross

ψήφοι
0

Πρέπει να αφαιρέσετε μια άποψη από superview στο Xamarin.iOS χρησιμοποιώντας MvvmCross Η δέσμευση βασίζεται σε μια σημαία. Είμαστε σε θέση να κρύψει την προβολή χρησιμοποιώντας μια σημαία. Όπως Κρυφό είναι ιδιοκτησία για την προβολή και RemoveFromSuperView () είναι μια μέθοδος.

Παρακάτω είναι ο κώδικας που κάνουμε για την απόκρυψη της άποψης

var set = this.CreateBindingSet<MeetingEventCard, Meeting>();
set.Bind(MeetingView).For(v => v.Hidden).To(IsTypeMeeting == false);
set.Apply();

Ευχαριστώ, Ram

Δημοσιεύθηκε 24/10/2019 στις 12:02
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more