Αποκτήστε το γεωγραφικό πλάτος και μήκος του πλησιέστερου δείκτη. πως να?

ψήφοι
0

Είμαι χρησιμοποιώντας ΕΔΩ API Χαρτών για πρώτη φορά, και είμαι να συνηθίσει σταδιακά. Αλλά έχω ένα πρόβλημα βρίσκοντας το κοντινότερο εμπορικό σήμα. Μπορώ ήδη να βρείτε το πλησιέστερο σημείο, αλλά τώρα είμαι έχοντας πρόβλημα να πάρει το γεωγραφικό πλάτος και μήκος του πλησιέστερου σήμα, οπότε πρέπει να ξέρω πώς μπορώ να πάρω το γεωγραφικό πλάτος και μήκος του πλησιέστερου σήμα.

Ο κωδικός είναι εδώ σε αυτό το σύνδεσμο: https://developer.here.com/api-explorer/maps-js/markers/finding-the-nearest-marker

Δημοσιεύθηκε 24/10/2019 στις 12:02
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more