επίκλιση Εγκαταστήστε [πυρήνα .net] τα πακέτα που χρησιμοποιούν οπτικές κωδικό στούντιο (dotnet CLI)

ψήφοι
0

Έχω χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη πυρήνα asp 3.1 πλαισίου. Προσπαθώ να ρυθμίσετε τη βάση δεδομένων μου. αλλά υπάρχει ένα ζήτημα. δεν μπορώ να φαίνεται για να εγκαταστήσετε τα ακόλουθα πακέτα

dotnet tool install --global dotnet-ef
dotnet tool install --global dotnet-aspnet-codegenerator
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SQLite
dotnet add package Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.Design
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

i get the following errors. will appreciate it if any one can help with 
a solution.

error NU1100: Unable to resolve 'dotnet-aspnet-codegenerator ' for '.NETCoreApp,Version=v3.1'.
error NU1100: Unable to resolve 'dotnet-aspnet-codegenerator ' for '.NETCoreApp,Version=v3.1/any'.
The tool package could not be restored.
Tool 'dotnet-aspnet-codegenerator' failed to install. This failure may have been caused by:

* You are attempting to install a preview release and did not use the --version option to specify the version.
* A package by this name was found, but it was not a .NET Core tool.
* The required NuGet feed cannot be accessed, perhaps because of an Internet connection problem.
* You mistyped the name of the tool.

Αυτό συμβαίνει όταν προσπαθώ να εγκαταστήσετε κάποιο από τα πακέτα.

Δημοσιεύθηκε 13/01/2020 στις 22:04
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more