Πώς να προσθέσετε το σχόλιο του φακέλου της ANTLR StringTemplate3 STF

ψήφοι
0

Προσπαθώ να προσθέσετε ένα μπλοκ σχόλιο για .stg το αρχείο μου. Κοίταξα https://theantlrguy.atlassian.net/wiki/spaces/ST/pages/1409038/StringTemplate+cheat+sheet αλλά με τη χρήση <! comment !>ή $! comment !$τα δύο αποτελέσματα σε ένα λάθος, όπως

Πρόβλημα με την ανάλυση της ομάδας my_group: Γραμμή 3: 1: απροσδόκητη char: '$' της γραμμής 3: 1: απροσδόκητη char: '$'

έτσι πώς μπορώ να προσθέσω ένα μπλοκ σχόλιο;

Δημοσιεύθηκε 13/02/2020 στις 22:02
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more