Απόκρυψη κάθε div ή κείμενο, όταν ιόντων μενού ανοίγει στο Ιωνικό 5 χρησιμοποιώντας γωνιακής

ψήφοι
0

Θέλω να κρύψει τη γραμμή εργαλείων .custom-nav-linkdiv όταν η ιοντική πλευρά του μενού θα ανοίξει και πάλι το αποδείξει αυτό, όταν η πλευρά του μενού είναι κλειστό. Πώς να εντοπίσετε και να εφαρμόσει τους όρους σε HTML με βάση ιόντων μενού είναι ανοιχτό ή να κλείσει;

εισάγετε

<ion-toolbar>
 <div class=containers>
  <div class=logo >
   <h4>My Toolbar</h4>
  </div>

  <div class=custom-nav-link slot=end>
   <nav class=desktop-nav>
    <ul class=nav-list>
     <li *ngFor=let p of buttonLinks>
      <a href=>{{p.title}}</a>
     </li>
    </ul>
   </nav>
  </div>

  <div class=>
   <ion-buttons slot=start>
    <ion-menu-button menu=userMenu>
     <ion-icon name=apps></ion-icon>
    </ion-menu-button>
   </ion-buttons>
  </div>

 </div>
</ion-toolbar>
Δημοσιεύθηκε 13/02/2020 στις 22:03
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


2 απαντήσεις

ψήφοι
0

Μπορείτε να Χρησιμοποιήστε MenuController για την εν λόγω

import { MenuController } from '@ionic/angular';

constructor(public menuCtrl:MenuController){}

Στην HTML

<ion-toolbar>
 <div class="containers">
  <div class="logo" >
   <h4>My Toolbar</h4>
  </div>

  <div *ngIf="!menuCtrl.isOpen('menuId')" class="custom-nav-link" slot="end">
   <nav class="desktop-nav">
    <ul class="nav-list">
     <li *ngFor="let p of buttonLinks">
      <a href="">{{p.title}}</a>
     </li>
    </ul>
   </nav>
  </div>

  <div class="">
   <ion-buttons slot="start">
    <ion-menu-button menu="userMenu">
     <ion-icon name="apps"></ion-icon>
    </ion-menu-button>
   </ion-buttons>
  </div>

 </div>
</ion-toolbar>
Απαντήθηκε 14/02/2020 στις 05:55
πηγή χρήστη

ψήφοι
0

Δοκιμάστε αυτό:

import { MenuController } from '@ionic/angular';

public isMenuOpen: boolean = false;

constructor(public menuCtrl:MenuController){}

ngOnInit() {  // or on click of menu button
  this.menuCtrl.isOpen('userMenu').then(res => {
    this.isMenuOpen = res;
  })
}

και html

<div *ngIf="!isMenuOpen" class="custom-nav-link" slot="end">
 <nav class="desktop-nav">
  <ul class="nav-list">
   <li *ngFor="let p of buttonLinks">
    <a href="">{{p.title}}</a>
   </li>
  </ul>
 </nav>
</div>

<div class="">
 <ion-buttons slot="start">
  <ion-menu-button menu="userMenu">
   <ion-icon name="apps"></ion-icon>
  </ion-menu-button>
 </ion-buttons>
</div>
Απαντήθηκε 14/02/2020 στις 22:49
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more