περιγραφή Δρομέας είναι ένα 7-πλειάδα μολονότι μόνο μία στήλη στην resultset

ψήφοι
0

Είμαι χρησιμοποιώντας την sqliteυποδοχή και την εξέταση των cursorεπέστρεψε από ένα query:

  curs = s.conn.cursor()
  curs.execute(select count(distinct category) as ncats from part)
  rows = curs.fetchall()

Εξετάζοντας το curs.description()στο πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων το βλέπουμε είναι ένα 7-πλειάδα της ενιαίας στήλης ncatsσυν 6 Nones.

print(f'cursor description type: {type(curs.description)} 
        len: {len(curs.description[0])}')

cursor description type: <class 'tuple'> len: 7

Καλά το περισσότερο τόσο το καλύτερο ?? Τι είναι αυτά για την - και θα πρέπει να περιμένουμε πάντα να υπάρχουν έξι επιπλέον συμμετέχοντες στα αποτελέσματα;

εισάγετε

Δημοσιεύθηκε 19/03/2020 στις 21:55
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more