προετοιμασίας αναφοράς με κατασκευαστή

ψήφοι
0
const T   a {}; // constant of type T
const T&  b {}; // ???
      T   c {}; // variable of type T
      T&  d {}; // error

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ aκαι b;
bείναι μια αναφορά αλλά δεν ορίσετε ένα αντικείμενο σε αυτό: σε αυτή την εντολή θα γίνει η προετοιμασία του Τ κατασκευαστή.
Η διεύθυνση της bείναι μεταξύ των διευθύνσεων των a και c, έτσι ώστε να φαίνεται η bκαι aδεν έχουν διαφορές.

Και αν μπορώ να δηλώνουν και να προετοιμάσει bγιατί dδίνει λάθος σύνταξη;

Μίλησα για ένα γενικό τύπο Τ δοκίμασα τον παραπάνω κώδικα, είτε για πρωτόγονα είδη και τις κατηγορίες και τα αποτελέσματα είναι τα ίδια.

Δημοσιεύθηκε 19/03/2020 στις 21:56
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more