Διαβάστε την κεφαλιά του απάντηση με τον Απόλλωνα-πηγή δεδομένων-υπόλοιπο

ψήφοι
0
import { RESTDataSource } from 'apollo-datasource-rest';

export class Foo extends RESTDataSource {

  async getFoo(id) {
    const responseFoo = await this.get(`/api/v1/foo/${id}`);
    return FooReducer(responseFoo);
  }
}

Ας πούμε μπορώ να χρησιμοποιήσω this.getπάει να κάνει μια αίτηση GET. Πώς μπορώ να διαβάσω τις κεφαλίδες στην απόκριση; Είναι αυτή η εντελώς λείπει από το apollo-datasource-restπακέτο;

Δημοσιεύθηκε 19/03/2020 στις 21:57
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more