Χρησιμοποιώντας .to_numpy () για να αντιγράψετε ειδικές στήλες από μια σειρά Πάντα Dataframe στο άλλο

ψήφοι
0

Έχω ένα Dataframe όπως αυτό:

   UniqueID CST WEIGHT VOLUME PRODUCTIVITY
0 413-20012  3   123   12     1113
1 413-45365  1   889   75     6748
2 413-21165  8   554   13     4536
3 413-24354  1   387   35     7649
4 413-34658  2   121   88     2468
5 413-36889  4   105   76     3336
6 413-23457  5   355   42     7894
7 413-30089  5   146   10     9112
8 413-41158  5   453   91     4545
9 413-51015  9   654   66     2232

Και έχω ένα λεξικό της μητρικής: παιδί αντιστοιχίσεις για το UniqueID είναι:

parent_child_dict = {
  '413-51015': '413-41158',
  '413-21165': '413-23457',
  '413-45365': '413-41158',
  '413-20012': '413-23457'
}

Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρόχο μέσω της Dataframe, και αντικαταστήστε το βάρος, όγκο και τιμές παραγωγικότητα του UniqueID σειράς «παιδί» με τις τιμές από τη «μητρική» UniqueID σειρά, όπου με αποτέλεσμα Dataframe θα μοιάζει κάπως έτσι:

   UniqueID CST WEIGHT VOLUME PRODUCTIVITY
0 413-20012  3   355   42     7894
1 413-45365  1   453   91     4545
2 413-21165  8   355   42     7894
3 413-24354  1   387   35     7649
4 413-34658  2   121   88     2468
5 413-36889  4   105   76     3336
6 413-23457  5   355   42     7894
7 413-30089  5   146   10     9112
8 413-41158  5   453   91     4545
9 413-51015  9   453   91     4545

Έχω πειραματιστεί με διάφορες πιθανές λύσεις, και το πρόβλημα είμαι έχοντας είναι περιορίζοντας το αντίγραφο με τέτοιο τρόπο ώστε η οι τιμές CST της σειράς «παιδί» UniqueID και σώζονται, αλλά οι άλλες τιμές αντιγράφονται.

Το πιο κοντινό που έχω πάρει είναι ένας βρόχος μέσω του λεξικού, όπου κάθε ζευγάρωμα γίνεται τροφοδοτείται σε αυτό:

df.loc[df['UniqueID'] == '413-51015'] = df.loc[df['UniqueID'] == '413-41158'].to_numpy()

Αυτό φαίνεται να αντικαταστήσει όμορφα όλες τις τιμές από τη μια σειρά στην άλλη.

Οποιαδήποτε βοήθεια σχετικά με τις εξαιρέσεις ή μια καλύτερη λύση συνολικά θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη. Σας ευχαριστώ.

Δημοσιεύθηκε 19/03/2020 στις 22:01
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more