Κωδικός για να βρείτε διπλό χρόνο μια εκθετική στην Ε

ψήφοι
0

Έχω ένα σύνολο δεδομένων, που περιέχει τιμές οι οποίες κείνται σε μια εκθετική καμπύλη με υψηλό Pearson συν-αποδοτική. Χρειάζομαι έναν τρόπο για να βρείτε το μέσο όρο διπλάσια του χρόνου. Ο κώδικας θα πρέπει να βρουν πόσο καιρό παίρνει την τιμή x για να φτάσει 2x, τότε κατά μέσο όρο όλων εκείνων των χρόνων. Οποιεσδήποτε άλλες μέθοδοι που θα έδινε επίσης το διπλό-χρόνου της μια εκθετική θα ήταν μια χαρά. Οι δύο στήλες Ημερομηνία (dttm) και αξία (DBL).

Δημοσιεύθηκε 19/03/2020 στις 22:03
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more