Σφάλμα Nativescript Sidekick: Δεν είναι δυνατή η εύρεση κατάλληλης έκδοσης v8! Android Cloud Build

ψήφοι
12

Προσπαθώ να δημιουργήσω την εφαρμογή Android Nativescript, με το Sidekick, αλλά πάντα έχω το επόμενο σφάλμα:

[20-05-06 18:46:17.245] (CLI) C:\Users\xxxx\Documents\Desarrollo\NativeScript\xxxx\node_modules\nativescript-dev-webpack\snapshot\android\project-snapshot-generator.js:160
        throw new Error(noV8VersionFoundMessage);
        ^
Error: Cannot find suitable v8 version!

Αποτυχία μόνο στο Android build, το build για iOS λειτουργεί καλά.

Δημοσιεύθηκε 07/05/2020 στις 02:53
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


1 απαντήσεις

ψήφοι
0

Ως μήνυμα σφάλματος λέτε ότι δεν έχετε κατάλληλο Java JDK. Πρέπει να κατεβάσετε το java 8 από εδώ https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk8-downloads.html και να επιλέξετε την κατάλληλη έκδοση για το λειτουργικό σας σύστημα που είναι mac νομίζω

Απαντήθηκε 18/05/2020 στις 10:57
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more