Ερωτήσεις με ετικέτα [android-layout]

ψήφοι
6
απαντήσεις
4
προβολές
15k
Πώς να κάνει EditText μικρότερο από προεπιλογή;
Δημοσιεύθηκε 17/03/2009 στις 04:21
χρήστη Heikki Toivonen
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Πολλαπλές android GridViews δεν θα wrap_content
Δημοσιεύθηκε 17/06/2009 στις 17:11
χρήστη Dustin Graham
ψήφοι
3k
απαντήσεις
105
προβολές
1m
Κλείσιμο / αποκρύψετε το Android μαλακό πληκτρολόγιο
Δημοσιεύθηκε 10/07/2009 στις 10:27
χρήστη Vidar Vestnes
ψήφοι
64
απαντήσεις
11
προβολές
86k
Πώς να κάνει ένα ListView διαφάνεια στο Android;
Δημοσιεύθηκε 04/09/2009 στις 04:11
χρήστη Tamaghna M
Δημοσιεύθηκε 30/09/2009 στις 15:29
χρήστη Vicky
ψήφοι
679
απαντήσεις
20
προβολές
434k
Πρότυπο Κουμπί Android με διαφορετικό χρώμα
Δημοσιεύθηκε 05/10/2009 στις 17:23
χρήστη emmby
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
5k
θέμα Android διάταξη με κουμπιά κάτω από WebView
Δημοσιεύθηκε 05/11/2009 στις 02:02
χρήστη MattC
Δημοσιεύθηκε 05/11/2009 στις 19:04
χρήστη Legend
ψήφοι
11
απαντήσεις
6
προβολές
30k
Android TableLayout Header σειρά
Δημοσιεύθηκε 09/11/2009 στις 02:43
χρήστη Jeff Barger
Δημοσιεύθηκε 18/11/2009 στις 20:07
χρήστη hap497
ψήφοι
8
απαντήσεις
4
προβολές
5k
Android: LinearLayout addView Ψυχαγωγία
Δημοσιεύθηκε 03/12/2009 στις 18:14
χρήστη postalservice14
Δημοσιεύθηκε 16/12/2009 στις 11:49
χρήστη deepthi
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
2k
ListView και LineraLayout κάτω από μία κύλισης
Δημοσιεύθηκε 22/12/2009 στις 04:15
χρήστη d-man
Δημοσιεύθηκε 22/12/2009 στις 12:50
χρήστη Jeyavel
Δημοσιεύθηκε 25/12/2009 στις 02:58
χρήστη Ted
Δημοσιεύθηκε 26/12/2009 στις 23:40
χρήστη Dinedal
Δημοσιεύθηκε 08/01/2010 στις 02:23
χρήστη capecrawler
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Android 2.1 bug: χρήσεις res / layout-v3 αντί res / layout
Δημοσιεύθηκε 21/01/2010 στις 09:52
χρήστη znq
Δημοσιεύθηκε 10/02/2010 στις 17:45
χρήστη karnage
Δημοσιεύθηκε 15/02/2010 στις 19:02
χρήστη dave paola
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
διευθυντής προσαρμοσμένη διάταξη
Δημοσιεύθηκε 19/02/2010 στις 06:38
χρήστη Kshitij Aggarwal
Δημοσιεύθηκε 21/02/2010 στις 08:04
χρήστη Dan
Δημοσιεύθηκε 21/02/2010 στις 21:12
χρήστη GuyNoir
Δημοσιεύθηκε 23/02/2010 στις 06:44
χρήστη Justin
ψήφοι
186
απαντήσεις
16
προβολές
335k
Πώς να φουσκώνουν μία προβολή με μια διάταξη
Δημοσιεύθηκε 25/02/2010 στις 15:47
χρήστη Michal Dymel
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
NotFoundException επεξεργαστή διάταξη για το Android;
Δημοσιεύθηκε 27/02/2010 στις 16:05
χρήστη RyanM
Δημοσιεύθηκε 05/03/2010 στις 12:04
χρήστη gav
Δημοσιεύθηκε 07/03/2010 στις 01:26
χρήστη Janusz
Δημοσιεύθηκε 08/03/2010 στις 11:12
χρήστη Praveen
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Γιατί TextViews τρέχει σε κάθε άλλη στο RelativeLayout
Δημοσιεύθηκε 17/03/2010 στις 13:21
χρήστη Janusz
Δημοσιεύθηκε 29/03/2010 στις 09:42
χρήστη Praveen
Δημοσιεύθηκε 05/04/2010 στις 08:27
χρήστη Pria
Δημοσιεύθηκε 07/04/2010 στις 07:48
χρήστη Janusz
Δημοσιεύθηκε 07/04/2010 στις 09:13
χρήστη Aleksander Kmetec
ψήφοι
329
απαντήσεις
6
προβολές
124k
LinearLayout δεν επεκτείνεται μέσα σε ένα ScrollView
Δημοσιεύθηκε 08/04/2010 στις 11:38
χρήστη Felix
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
TextView μέσα σε ένα ListView: setTextHighlightColor () θέμα
Δημοσιεύθηκε 08/04/2010 στις 12:45
χρήστη y ramesh rao
Δημοσιεύθηκε 08/04/2010 στις 22:36
χρήστη Robby Pond
Δημοσιεύθηκε 09/04/2010 στις 07:34
χρήστη Janusz
Δημοσιεύθηκε 09/04/2010 στις 22:16
χρήστη Praween k
Δημοσιεύθηκε 10/04/2010 στις 19:27
χρήστη Darren
Δημοσιεύθηκε 12/04/2010 στις 05:32
χρήστη Spredzy
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Σπάνε τα στοιχεία / layouts υπό όρους
Δημοσιεύθηκε 14/04/2010 στις 11:11
χρήστη Felix
ψήφοι
246
απαντήσεις
25
προβολές
202k
Android: Πώς να δημιουργήσετε έναν διάλογο χωρίς τίτλο;
Δημοσιεύθηκε 15/04/2010 στις 08:33
χρήστη Janusz
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
504
Αυτόματη επέκταση του ListView
Δημοσιεύθηκε 16/04/2010 στις 17:45
χρήστη Puneet kaur
ψήφοι
128
απαντήσεις
16
προβολές
184k
Κάθετη γραμμή με τη χρήση XML σχεδιάσιμα
Δημοσιεύθηκε 17/04/2010 στις 13:57
χρήστη Kaspa
Δημοσιεύθηκε 19/04/2010 στις 00:12
χρήστη Uwe Krass
ψήφοι
24
απαντήσεις
3
προβολές
26k
Πώς να χρησιμοποιήσετε το Android GradientDrawable
Δημοσιεύθηκε 19/04/2010 στις 08:11
χρήστη Janusz
Δημοσιεύθηκε 19/04/2010 στις 09:10
χρήστη Ferdinand
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
602
Πρόβλημα με Διάταξη Android
Δημοσιεύθηκε 20/04/2010 στις 18:40
χρήστη Ryan
ψήφοι
113
απαντήσεις
12
προβολές
102k
Εστιάσιμο EditText μέσα ListView
Δημοσιεύθηκε 21/04/2010 στις 01:37
χρήστη Joe
Δημοσιεύθηκε 21/04/2010 στις 20:30
χρήστη Bevor
Δημοσιεύθηκε 22/04/2010 στις 00:41
χρήστη Uwe Krass
ψήφοι
7
απαντήσεις
4
προβολές
37k
Android Runtime Διάταξη Tutorial
Δημοσιεύθηκε 22/04/2010 στις 18:16
χρήστη Ryan
ψήφοι
228
απαντήσεις
18
προβολές
321k
Γραμμική Διάταξη και βάρος σε Android
Δημοσιεύθηκε 23/04/2010 στις 12:18
χρήστη Janusz
ψήφοι
122
απαντήσεις
8
προβολές
78k
Τι είναι το ισοδύναμο της «colspan» σε Android TableLayout;
Δημοσιεύθηκε 26/04/2010 στις 01:24
χρήστη Spike Williams
Δημοσιεύθηκε 26/04/2010 στις 17:40
χρήστη Ryan
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Πώς να σωστά το μέγεθος που περιέχουν απόψεις
Δημοσιεύθηκε 27/04/2010 στις 22:56
χρήστη Gerry
Δημοσιεύθηκε 28/04/2010 στις 14:37
χρήστη Ryan
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
613
Γραμμική Διάταξη Τεύχος κατά το χρόνο εκτέλεσης
Δημοσιεύθηκε 02/05/2010 στις 04:40
χρήστη Chris
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Ρύθμιση των πόρων ImageView ως σχεδιάσιμα
Δημοσιεύθηκε 02/05/2010 στις 20:26
χρήστη tgai
ψήφοι
23
απαντήσεις
8
προβολές
28k
Σφάλμα java.lang.StackOverFlow. Ύποπτο πάρα πολλές απόψεις;
Δημοσιεύθηκε 04/05/2010 στις 04:05
χρήστη synic
ψήφοι
36
απαντήσεις
4
προβολές
32k
Ιστορικό τοποθέτησης ειδώλου
Δημοσιεύθηκε 06/05/2010 στις 12:41
χρήστη Ryan
ψήφοι
12
απαντήσεις
4
προβολές
19k
Πώς μπορώ να προσθέσω απόσταση σε RelativeLayout
Δημοσιεύθηκε 06/05/2010 στις 20:24
χρήστη michael
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
4k
αλλαγή προσανατολισμού Android VideoView
Δημοσιεύθηκε 12/05/2010 στις 16:43
χρήστη Chris
Δημοσιεύθηκε 21/05/2010 στις 09:01
χρήστη android_novice
Δημοσιεύθηκε 25/05/2010 στις 18:16
χρήστη kefs
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
6k
Android και Διατάξεις
Δημοσιεύθηκε 07/06/2010 στις 14:39
χρήστη davs
Δημοσιεύθηκε 09/06/2010 στις 17:00
χρήστη Praveen
Δημοσιεύθηκε 14/06/2010 στις 17:06
χρήστη Praveen
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Tunning τη δραστηριότητα με διάλογο το θέμα
Δημοσιεύθηκε 15/06/2010 στις 12:09
χρήστη grzaks
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
599
Κουμπί Σε FrameLayout ==> Αλλαγή y; Android
Δημοσιεύθηκε 25/06/2010 στις 20:00
χρήστη aryaxt
Δημοσιεύθηκε 07/07/2010 στις 17:09
χρήστη CodeFusionMobile
ψήφοι
13
απαντήσεις
2
προβολές
12k
Interface Builder (User Interface Designer) για το Android
Δημοσιεύθηκε 09/07/2010 στις 05:24
χρήστη Paresh Mayani
Δημοσιεύθηκε 09/07/2010 στις 15:45
χρήστη irobotxxx
ψήφοι
16
απαντήσεις
2
προβολές
5k
Τι συμβαίνει με μου περιλαμβάνουν RelativeLayout;
Δημοσιεύθηκε 09/07/2010 στις 22:59
χρήστη user256239
Δημοσιεύθηκε 14/07/2010 στις 11:47
χρήστη Janusz
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
189
Android 1.5-συγκεκριμένο σφάλμα
Δημοσιεύθηκε 15/07/2010 στις 21:40
χρήστη QRohlf
ψήφοι
29
απαντήσεις
4
προβολές
11k
Android προσαρμοσμένη διάταξη
Δημοσιεύθηκε 16/07/2010 στις 18:07
χρήστη sacchetto
Δημοσιεύθηκε 18/07/2010 στις 19:48
χρήστη AlanH
ψήφοι
162
απαντήσεις
8
προβολές
213k
Ρυθμίστε την απόλυτη θέση του ενόψει
Δημοσιεύθηκε 20/07/2010 στις 20:40
χρήστη Sephy
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
TextView και VideoView
Δημοσιεύθηκε 22/07/2010 στις 18:44
χρήστη Chris
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
547
Απόλυτη Κεντράρισμα στο Layout Android
Δημοσιεύθηκε 22/07/2010 στις 20:18
χρήστη nitsujri
Δημοσιεύθηκε 23/07/2010 στις 08:36
χρήστη Sujit
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Επένδυση σε διαφορετικά τηλέφωνα
Δημοσιεύθηκε 23/07/2010 στις 18:54
χρήστη Chris
Δημοσιεύθηκε 23/07/2010 στις 19:15
χρήστη Chris
Δημοσιεύθηκε 23/07/2010 στις 19:37
χρήστη Chris
Δημοσιεύθηκε 26/07/2010 στις 09:40
χρήστη Christian
ψήφοι
279
απαντήσεις
18
προβολές
165k
android: περιθώριο drawableLeft ή / και να γεμίσει
Δημοσιεύθηκε 26/07/2010 στις 16:36
χρήστη androidNewbies
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
12k
Γράφοντας έθιμο LinearLayout για το Android
Δημοσιεύθηκε 26/07/2010 στις 18:26
χρήστη Parham Ghazanfari
Δημοσιεύθηκε 28/07/2010 στις 08:07
χρήστη Nishant Shah
Δημοσιεύθηκε 29/07/2010 στις 02:38
χρήστη Fredrick
Δημοσιεύθηκε 03/08/2010 στις 17:50
χρήστη Dean-O
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
2k
Android δυναμική φόντο
Δημοσιεύθηκε 03/08/2010 στις 22:03
χρήστη Kevin
Δημοσιεύθηκε 04/08/2010 στις 10:46
χρήστη hpique
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Android widget 4x2
Δημοσιεύθηκε 05/08/2010 στις 20:11
χρήστη Sandeep Chayapathi
ψήφοι
116
απαντήσεις
8
προβολές
89k
Πώς μπορώ να προσθέσω μια κουκκίδα στο TextView;
Δημοσιεύθηκε 07/08/2010 στις 06:22
χρήστη Pria
Δημοσιεύθηκε 09/08/2010 στις 02:10
χρήστη Quentamia
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
909
Άγνωστη χώρο στα δεξιά της προβολή πλέγματος
Δημοσιεύθηκε 09/08/2010 στις 06:13
χρήστη Henry Sou
ψήφοι
33
απαντήσεις
6
προβολές
37k
Περιστροφή Προβολή Ιεραρχία 90 μοίρες
Δημοσιεύθηκε 09/08/2010 στις 21:47
χρήστη QRohlf
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
570
Android: Ιστορικό με συγκεκριμένο μέγεθος;
Δημοσιεύθηκε 10/08/2010 στις 09:23
χρήστη onik
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
569
Android - χρειάζεται βοήθεια σε τεχνάσματα Διάταξη
Δημοσιεύθηκε 11/08/2010 στις 05:41
χρήστη Paresh Mayani
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
673
Android - βαρύτητα Διάταξη / πλάτος σχετικό πρόβλημα
Δημοσιεύθηκε 14/08/2010 στις 07:28
χρήστη Paresh Mayani
ψήφοι
1k
απαντήσεις
20
προβολές
463k
Διαφορά μεταξύ βαρύτητας και layout_gravity στο Android
Δημοσιεύθηκε 14/08/2010 στις 08:28
χρήστη Paresh Mayani
Δημοσιεύθηκε 16/08/2010 στις 17:50
χρήστη yamspog
ψήφοι
34
απαντήσεις
2
προβολές
48k
LinearLayout Android με το χρώμα των πόρων: Τι κάνω λάθος;
Δημοσιεύθηκε 17/08/2010 στις 18:45
χρήστη iandisme
ψήφοι
8
απαντήσεις
5
προβολές
6k
Κάνοντας EditText και Button ίδιο ύψος με Android
Δημοσιεύθηκε 18/08/2010 στις 19:33
χρήστη Daniel
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
6k
Android - χάρτης με 3 κουμπιά
Δημοσιεύθηκε 23/08/2010 στις 04:07
χρήστη Paresh Mayani
ψήφοι
368
απαντήσεις
17
προβολές
239k
Προβολή του getWidth () και getHeight () επιστρέφει 0
Δημοσιεύθηκε 28/08/2010 στις 16:47
χρήστη ngreenwood6
Δημοσιεύθηκε 29/08/2010 στις 00:42
χρήστη Tyler
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
292
χρήση των setcontentview στο Android
Δημοσιεύθηκε 01/09/2010 στις 07:47
χρήστη mohammedsuhail
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
2k
ListView και εικόνες
Δημοσιεύθηκε 01/09/2010 στις 09:15
χρήστη Mohamed Gallah
Δημοσιεύθηκε 01/09/2010 στις 14:28
χρήστη fhucho
Δημοσιεύθηκε 01/09/2010 στις 21:52
χρήστη Tejaswi Yerukalapudi
ψήφοι
27
απαντήσεις
4
προβολές
11k
wrap TextView γύρω View
Δημοσιεύθηκε 02/09/2010 στις 10:45
χρήστη Thomas Ahle
Δημοσιεύθηκε 02/09/2010 στις 16:49
χρήστη headscratch
Δημοσιεύθηκε 03/09/2010 στις 07:43
χρήστη jloriente
Δημοσιεύθηκε 07/09/2010 στις 08:45
χρήστη sivaraj
ψήφοι
10
απαντήσεις
1
προβολές
6k
Δημιουργήστε ένα επιλογέα στυλ
Δημοσιεύθηκε 07/09/2010 στις 13:54
χρήστη Andrea Baccega
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
2k
διάταξης Android δεν δείχνει σωστά
Δημοσιεύθηκε 12/09/2010 στις 16:37
χρήστη Kalypso
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
979
Android: μπορεί ένα ψευδώνυμο μια διάταξη;
Δημοσιεύθηκε 12/09/2010 στις 18:54
χρήστη mmo
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
839
Android: Κάνοντας τοπίο χωρίς διάταξη-γη;
Δημοσιεύθηκε 15/09/2010 στις 12:20
χρήστη OneWorld
Δημοσιεύθηκε 15/09/2010 στις 14:49
χρήστη OneWorld
ψήφοι
7
απαντήσεις
1
προβολές
2k
θέματα εφαρμογής συνομιλία μπαλόνι
Δημοσιεύθηκε 15/09/2010 στις 19:15
χρήστη Macarse
Δημοσιεύθηκε 17/09/2010 στις 06:37
χρήστη OneWorld
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
653
Android: Πώς να θέσει το κείμενο κάτω από ένα κουμπί;
Δημοσιεύθηκε 17/09/2010 στις 11:42
χρήστη OneWorld
Δημοσιεύθηκε 17/09/2010 στις 13:45
χρήστη kencorbin
ψήφοι
34
απαντήσεις
4
προβολές
136k
Κουμπί Android με διαφορετικά χρώματα φόντου
Δημοσιεύθηκε 17/09/2010 στις 19:43
χρήστη Daniel
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
228
διατάξεις Android
Δημοσιεύθηκε 18/09/2010 στις 11:50
χρήστη Troj
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Να πάρει το μέγεθος μιας διάταξης στο Android
Δημοσιεύθηκε 18/09/2010 στις 12:36
χρήστη Daniel
Δημοσιεύθηκε 20/09/2010 στις 11:57
χρήστη OneWorld
Δημοσιεύθηκε 20/09/2010 στις 14:26
χρήστη OneWorld
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
3k
Διατάξεις το ένα πάνω στο άλλο
Δημοσιεύθηκε 21/09/2010 στις 08:27
χρήστη Mountain King
ψήφοι
6
απαντήσεις
4
προβολές
3k
Πώς να καλύψει ένα 9-patch-PNG εντελώς;
Δημοσιεύθηκε 21/09/2010 στις 15:18
χρήστη OneWorld
Δημοσιεύθηκε 22/09/2010 στις 11:19
χρήστη OneWorld
Δημοσιεύθηκε 23/09/2010 στις 04:45
χρήστη Nate
Δημοσιεύθηκε 23/09/2010 στις 22:58
χρήστη user456771
ψήφοι
5
απαντήσεις
6
προβολές
10k
αλλάξτε progressdialog φόντο
Δημοσιεύθηκε 24/09/2010 στις 06:18
χρήστη Remmyabhavan
ψήφοι
62
απαντήσεις
6
προβολές
23k
Δύο TextViews δίπλα-δίπλα, μόνο ένας για να ellipsize;
Δημοσιεύθηκε 24/09/2010 στις 07:03
χρήστη Felix
Δημοσιεύθηκε 24/09/2010 στις 07:16
χρήστη OneWorld
Δημοσιεύθηκε 24/09/2010 στις 18:32
χρήστη Huck Finn
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
200
Android Διάταξη Πόρων Ερώτηση
Δημοσιεύθηκε 27/09/2010 στις 20:32
χρήστη rbz
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
133
Διάταξη στο Android;
Δημοσιεύθηκε 28/09/2010 στις 06:02
χρήστη Praveen
Δημοσιεύθηκε 28/09/2010 στις 08:54
χρήστη elsni
Δημοσιεύθηκε 29/09/2010 στις 06:44
χρήστη OneWorld
Δημοσιεύθηκε 29/09/2010 στις 07:02
χρήστη Sheehan Alam
Δημοσιεύθηκε 29/09/2010 στις 12:42
χρήστη OneWorld
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
2k
Πώς να ρυθμίσετε υποσέλιδο στο Android
Δημοσιεύθηκε 30/09/2010 στις 04:37
χρήστη kites
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Android. προεπιλεγμένο χρώμα κειμένου
Δημοσιεύθηκε 30/09/2010 στις 10:09
χρήστη Tima
ψήφοι
1
απαντήσεις
4
προβολές
371
Android διάταξης XML
Δημοσιεύθηκε 01/10/2010 στις 05:07
χρήστη Paresh Mayani
ψήφοι
8
απαντήσεις
5
προβολές
50k
Τοποθετήστε άποψη μέσα FrameLayout στο Android
Δημοσιεύθηκε 03/10/2010 στις 09:12
χρήστη hpique
Δημοσιεύθηκε 03/10/2010 στις 12:10
χρήστη Christian
Δημοσιεύθηκε 03/10/2010 στις 16:18
χρήστη Veeti
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Πλοήγηση στις σελίδες
Δημοσιεύθηκε 03/10/2010 στις 17:16
χρήστη VansFannel
Δημοσιεύθηκε 03/10/2010 στις 21:16
χρήστη jay
Δημοσιεύθηκε 04/10/2010 στις 19:38
χρήστη George Bailey
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
3k
LayOut inflater στο Android;
Δημοσιεύθηκε 05/10/2010 στις 04:20
χρήστη Jeff
ψήφοι
6
απαντήσεις
2
προβολές
6k
Πώς να ελέγξετε τον τύπο του widget άποψη;
Δημοσιεύθηκε 05/10/2010 στις 13:41
χρήστη OneWorld
Δημοσιεύθηκε 05/10/2010 στις 14:07
χρήστη OneWorld
ψήφοι
11
απαντήσεις
9
προβολές
17k
δύο κατευθύνσεων άποψη κύλισης
Δημοσιεύθηκε 05/10/2010 στις 17:18
χρήστη George Bailey
Δημοσιεύθηκε 06/10/2010 στις 11:45
χρήστη George Bailey
Δημοσιεύθηκε 06/10/2010 στις 12:45
χρήστη George Bailey
Δημοσιεύθηκε 07/10/2010 στις 12:13
χρήστη George Bailey
Δημοσιεύθηκε 07/10/2010 στις 17:55
χρήστη user264953
Δημοσιεύθηκε 07/10/2010 στις 18:15
χρήστη Falmarri
ψήφοι
36
απαντήσεις
3
προβολές
26k
διάταξη Android σπάσει με φόντο 9-μπάλωμα
Δημοσιεύθηκε 11/10/2010 στις 08:09
χρήστη onik
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
641
Ρύθμιση ορατή έμφαση στην προβολή κειμένου
Δημοσιεύθηκε 14/10/2010 στις 12:46
χρήστη Mikooos
Δημοσιεύθηκε 15/10/2010 στις 23:50
χρήστη Jim
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
454
Ερώτηση σχετικά Διάταξη Android
Δημοσιεύθηκε 17/10/2010 στις 04:36
χρήστη Rocky
Δημοσιεύθηκε 17/10/2010 στις 22:06
χρήστη EboMike
ψήφοι
15
απαντήσεις
3
προβολές
18k
Android: χωριστεί η οθόνη στα 2 ισούται μέρη με 2 listviews
Δημοσιεύθηκε 19/10/2010 στις 11:14
χρήστη Hubert
ψήφοι
118
απαντήσεις
3
προβολές
106k
Android RelativeLayout που προγραμματισμού centerInParent
Δημοσιεύθηκε 21/10/2010 στις 07:59
χρήστη Alin
Δημοσιεύθηκε 21/10/2010 στις 18:13
χρήστη Tom Reay
ψήφοι
580
απαντήσεις
13
προβολές
291k
Τι android: layout_weight σημαίνει;
Δημοσιεύθηκε 22/10/2010 στις 09:10
χρήστη Mojiiz
Δημοσιεύθηκε 22/10/2010 στις 20:55
χρήστη William
Δημοσιεύθηκε 25/10/2010 στις 10:14
χρήστη Chandra Kiran
Δημοσιεύθηκε 26/10/2010 στις 18:45
χρήστη biker126
Δημοσιεύθηκε 27/10/2010 στις 03:27
χρήστη Ankit
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
285
οθόνη ρύθμισης χαρακτηριστικό ικανότητα σε android
Δημοσιεύθηκε 28/10/2010 στις 02:57
χρήστη shaireen
Δημοσιεύθηκε 28/10/2010 στις 06:26
χρήστη Muhammad Maqsoodur Rehman
Δημοσιεύθηκε 28/10/2010 στις 15:06
χρήστη Mathias Conradt
Δημοσιεύθηκε 28/10/2010 στις 18:51
χρήστη nbarraille
Δημοσιεύθηκε 30/10/2010 στις 09:56
χρήστη Mike
Δημοσιεύθηκε 30/10/2010 στις 11:09
χρήστη Uwe Voelker
Δημοσιεύθηκε 30/10/2010 στις 13:15
χρήστη Satchmo
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
347
Android δεν δείχνει μέρος της διάταξης
Δημοσιεύθηκε 31/10/2010 στις 10:14
χρήστη Egor
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Android Ιεραρχία θεατή λείπει
Δημοσιεύθηκε 31/10/2010 στις 15:35
χρήστη Egor
Δημοσιεύθηκε 03/11/2010 στις 07:02
χρήστη shiami
Δημοσιεύθηκε 03/11/2010 στις 07:36
χρήστη sjngm
Δημοσιεύθηκε 04/11/2010 στις 19:48
χρήστη Jon W. Jones
Δημοσιεύθηκε 05/11/2010 στις 08:57
χρήστη neildeadman
ψήφοι
14
απαντήσεις
2
προβολές
8k
Κενό διάστημα μετά ImageView
Δημοσιεύθηκε 05/11/2010 στις 14:53
χρήστη Mikooos
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
563
ListView Force προσαρμογέα Προσαρμοσμένη κοντά :(
Δημοσιεύθηκε 06/11/2010 στις 04:39
χρήστη ozzi
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Android αναζητούν μπαρ μπαρ / προόδου χωρίς κλικ
Δημοσιεύθηκε 06/11/2010 στις 10:55
χρήστη Atticus
Δημοσιεύθηκε 06/11/2010 στις 14:35
χρήστη Julian A.
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Αλλαγή Eclipse διάταξης Προσανατολισμού
Δημοσιεύθηκε 06/11/2010 στις 21:40
χρήστη morty346
Δημοσιεύθηκε 07/11/2010 στις 23:35
χρήστη iamkoa
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
240
Galaxy S - Ημερολόγιο Προσθέστε οθόνη Event
Δημοσιεύθηκε 08/11/2010 στις 06:41
χρήστη fak1r
Δημοσιεύθηκε 08/11/2010 στις 13:19
χρήστη Ricard
Δημοσιεύθηκε 08/11/2010 στις 13:59
χρήστη Emile
Δημοσιεύθηκε 08/11/2010 στις 21:45
χρήστη Johan Noren

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more