Ερωτήσεις με ετικέτα [authentication]

Δημοσιεύθηκε 02/08/2008 στις 18:51
χρήστη Michiel de Mare
Δημοσιεύθηκε 03/08/2008 στις 10:21
χρήστη tags2k
Δημοσιεύθηκε 04/08/2008 στις 16:02
χρήστη basszero
Δημοσιεύθηκε 06/08/2008 στις 20:18
χρήστη pc1oad1etter
Δημοσιεύθηκε 07/08/2008 στις 15:19
χρήστη csmba
Δημοσιεύθηκε 08/08/2008 στις 14:40
χρήστη Mark Renouf
Δημοσιεύθηκε 15/08/2008 στις 01:29
χρήστη Josh
ψήφοι
23
απαντήσεις
5
προβολές
6k
OpenID ταυτότητας σε Ruby on Rails
Δημοσιεύθηκε 16/08/2008 στις 16:54
χρήστη martinatime
Δημοσιεύθηκε 18/08/2008 στις 22:18
χρήστη Mark Biek
Δημοσιεύθηκε 19/08/2008 στις 21:26
χρήστη tgmdbm
Δημοσιεύθηκε 20/08/2008 στις 02:27
χρήστη Frank Krueger
Δημοσιεύθηκε 20/08/2008 στις 08:34
χρήστη Michael Stum
ψήφοι
8
απαντήσεις
8
προβολές
3k
Έντυπα ταυτότητας σε όλες τις εφαρμογές
Δημοσιεύθηκε 21/08/2008 στις 01:33
χρήστη FlySwat
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
327
Τι πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Windows CardSpace για;
Δημοσιεύθηκε 21/08/2008 στις 12:53
χρήστη Christian
Δημοσιεύθηκε 22/08/2008 στις 10:55
χρήστη Jonathan Works
Δημοσιεύθηκε 22/08/2008 στις 11:57
χρήστη saalon
Δημοσιεύθηκε 23/08/2008 στις 14:27
χρήστη Dan Wolchonok
Δημοσιεύθηκε 25/08/2008 στις 19:45
χρήστη dagorym
Δημοσιεύθηκε 26/08/2008 στις 14:30
χρήστη Rich Lawrence
Δημοσιεύθηκε 27/08/2008 στις 17:23
χρήστη Toran Billups
Δημοσιεύθηκε 27/08/2008 στις 22:34
χρήστη Dillie-O
ψήφοι
1
απαντήσεις
4
προβολές
672
Ταυτόχρονων συνδέσεων σε ένα αγρόκτημα web
Δημοσιεύθηκε 28/08/2008 στις 22:17
χρήστη Tom Alderman
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
254
Παράξενη Rails ταυτότητας Τεύχος
Δημοσιεύθηκε 02/09/2008 στις 04:43
χρήστη btw
ψήφοι
3
απαντήσεις
8
προβολές
2k
Είσοδος Ένταξη στην PHP
Δημοσιεύθηκε 02/09/2008 στις 12:53
χρήστη pek
Δημοσιεύθηκε 03/09/2008 στις 03:28
χρήστη Will
Δημοσιεύθηκε 03/09/2008 στις 11:22
χρήστη Staale
Δημοσιεύθηκε 03/09/2008 στις 12:24
χρήστη Ramesh Soni
ψήφοι
5
απαντήσεις
4
προβολές
6k
ταυτοποίηση του χρήστη Kerberos σε Apache
Δημοσιεύθηκε 04/09/2008 στις 09:32
χρήστη Vagnerr
ψήφοι
1
απαντήσεις
5
προβολές
985
login ταυτότητας NT
Δημοσιεύθηκε 04/09/2008 στις 15:15
χρήστη Solmead
ψήφοι
97
απαντήσεις
4
προβολές
70k
Single Sign On σε πολλούς τομείς
Δημοσιεύθηκε 04/09/2008 στις 18:06
χρήστη Pascal
Δημοσιεύθηκε 05/09/2008 στις 16:18
χρήστη Eldila
ψήφοι
6
απαντήσεις
5
προβολές
3k
Ταυτότητας χρήστη σε Πυλώνες + AuthKit
Δημοσιεύθηκε 06/09/2008 στις 19:17
χρήστη cnu
Δημοσιεύθηκε 07/09/2008 στις 15:38
χρήστη kjv
Δημοσιεύθηκε 08/09/2008 στις 02:50
χρήστη Mr. Kraus
Δημοσιεύθηκε 08/09/2008 στις 03:11
χρήστη jklp
Δημοσιεύθηκε 08/09/2008 στις 17:06
χρήστη EndangeredMassa
Δημοσιεύθηκε 10/09/2008 στις 04:20
χρήστη jatanp
Δημοσιεύθηκε 10/09/2008 στις 05:19
χρήστη Frank
Δημοσιεύθηκε 10/09/2008 στις 22:44
χρήστη Geri Langlois
Δημοσιεύθηκε 13/09/2008 στις 13:57
χρήστη Martin
Δημοσιεύθηκε 13/09/2008 στις 17:34
χρήστη Brian R. Bondy
Δημοσιεύθηκε 15/09/2008 στις 16:42
χρήστη unknown (yahoo)
Δημοσιεύθηκε 16/09/2008 στις 01:09
χρήστη Christopher
Δημοσιεύθηκε 16/09/2008 στις 06:07
χρήστη Alistair
ψήφοι
6
απαντήσεις
6
προβολές
9k
Python ταυτότητας API
Δημοσιεύθηκε 16/09/2008 στις 08:17
χρήστη Bertrand
Δημοσιεύθηκε 16/09/2008 στις 12:58
χρήστη Jeromy Irvine
Δημοσιεύθηκε 16/09/2008 στις 15:30
χρήστη unknown (yahoo)
Δημοσιεύθηκε 16/09/2008 στις 15:50
χρήστη Andrew Cholakian
Δημοσιεύθηκε 16/09/2008 στις 17:55
χρήστη sirprize
Δημοσιεύθηκε 16/09/2008 στις 19:40
χρήστη Mike Roosa
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
399
Καλή ταυτότητας και αδειοδότηση πακέτο σε Java;
Δημοσιεύθηκε 16/09/2008 στις 20:38
χρήστη stu
Δημοσιεύθηκε 16/09/2008 στις 22:08
χρήστη Clint Ecker
ψήφοι
12
απαντήσεις
5
προβολές
18k
Ανίχνευση Λειτουργία Web.config ταυτότητας
Δημοσιεύθηκε 18/09/2008 στις 10:47
χρήστη GateKiller
Δημοσιεύθηκε 18/09/2008 στις 12:14
χρήστη Keng
Δημοσιεύθηκε 19/09/2008 στις 12:19
χρήστη dalelane
Δημοσιεύθηκε 19/09/2008 στις 14:23
χρήστη davetron5000
Δημοσιεύθηκε 19/09/2008 στις 18:03
χρήστη Zack Peterson
ψήφοι
11
απαντήσεις
7
προβολές
1k
Κάνοντας έναν κωδικό beta για ένα δημόσιο χώρο Django
Δημοσιεύθηκε 19/09/2008 στις 20:17
χρήστη defrex
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
765
Kerberos και T125 πρωτόκολλο
Δημοσιεύθηκε 21/09/2008 στις 16:17
χρήστη Layla
Δημοσιεύθηκε 22/09/2008 στις 00:54
χρήστη BenB
Δημοσιεύθηκε 22/09/2008 στις 02:18
χρήστη BlackMael
Δημοσιεύθηκε 22/09/2008 στις 09:45
χρήστη neu242
Δημοσιεύθηκε 22/09/2008 στις 10:26
χρήστη anon
ψήφοι
41
απαντήσεις
6
προβολές
67k
cURL ισοδύναμο σε JAVA
Δημοσιεύθηκε 22/09/2008 στις 17:34
χρήστη JK.
Δημοσιεύθηκε 22/09/2008 στις 19:53
χρήστη Gerber
ψήφοι
4
απαντήσεις
5
προβολές
4k
ASP MVC Preview 5 και IIS 6 ταυτότητας των Windows
Δημοσιεύθηκε 23/09/2008 στις 06:31
χρήστη Jason Stangroome
Δημοσιεύθηκε 23/09/2008 στις 19:05
χρήστη Florian Bösch
Δημοσιεύθηκε 24/09/2008 στις 13:02
χρήστη Vagnerr
Δημοσιεύθηκε 25/09/2008 στις 08:18
χρήστη SCdF
Δημοσιεύθηκε 25/09/2008 στις 12:39
χρήστη Thomas Danecker
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
556
.NET των Windows ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας
Δημοσιεύθηκε 25/09/2008 στις 13:07
χρήστη Carlo Kok
Δημοσιεύθηκε 26/09/2008 στις 15:08
χρήστη 1729
Δημοσιεύθηκε 29/09/2008 στις 02:34
χρήστη user23012
Δημοσιεύθηκε 29/09/2008 στις 05:51
χρήστη Mez
ψήφοι
4
απαντήσεις
6
προβολές
1k
HTTP Authentication στην ΝΕΤ
Δημοσιεύθηκε 29/09/2008 στις 14:54
χρήστη Akira
Δημοσιεύθηκε 29/09/2008 στις 18:16
χρήστη ManiacPsycho
Δημοσιεύθηκε 29/09/2008 στις 21:05
χρήστη Matt
Δημοσιεύθηκε 02/10/2008 στις 11:34
χρήστη Vidar
ψήφοι
21
απαντήσεις
3
προβολές
27k
Web Services ταυτότητας - τις βέλτιστες πρακτικές;
Δημοσιεύθηκε 02/10/2008 στις 12:52
χρήστη Joannes Vermorel
Δημοσιεύθηκε 02/10/2008 στις 13:39
χρήστη dacracot
Δημοσιεύθηκε 02/10/2008 στις 14:47
χρήστη dacracot
Δημοσιεύθηκε 03/10/2008 στις 00:22
χρήστη MikeJ
Δημοσιεύθηκε 03/10/2008 στις 00:31
χρήστη requiredname
Δημοσιεύθηκε 03/10/2008 στις 16:06
χρήστη timebean
ψήφοι
3
απαντήσεις
5
προβολές
5k
Η μη εξουσιοδοτημένη WSDL Sharepoint από ColdFusion 8
Δημοσιεύθηκε 03/10/2008 στις 18:28
χρήστη antony.trupe
Δημοσιεύθηκε 03/10/2008 στις 18:53
χρήστη fuentesjr
Δημοσιεύθηκε 03/10/2008 στις 20:15
χρήστη Dave Markle
ψήφοι
93
απαντήσεις
6
προβολές
140k
Έλεγχος ταυτότητας σε PHP με χρήση LDAP μέσω Active Directory
Δημοσιεύθηκε 05/10/2008 στις 03:59
χρήστη DV.
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
2k
Πώς να εφαρμόσουν έλεγχο ταυτότητας QueryString
Δημοσιεύθηκε 07/10/2008 στις 11:40
χρήστη Rasmus
ψήφοι
7
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Επιστροφή στην σελίδα αναφοράς
Δημοσιεύθηκε 08/10/2008 στις 02:26
χρήστη stimms
Δημοσιεύθηκε 09/10/2008 στις 11:18
χρήστη Gareth
Δημοσιεύθηκε 09/10/2008 στις 22:14
χρήστη mandom
ψήφοι
6
απαντήσεις
3
προβολές
19k
ασφαλείας WCF μεταφορών χωρίς έλεγχο ταυτότητας
Δημοσιεύθηκε 09/10/2008 στις 22:50
χρήστη Meidan Alon
Δημοσιεύθηκε 10/10/2008 στις 16:27
χρήστη carter
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
348
Οι χρήστες ταυτότητας σε ASP.NET
Δημοσιεύθηκε 11/10/2008 στις 11:06
χρήστη Yarin Miran
Δημοσιεύθηκε 13/10/2008 στις 18:28
χρήστη DA.
Δημοσιεύθηκε 15/10/2008 στις 14:24
χρήστη agnul
Δημοσιεύθηκε 15/10/2008 στις 21:27
χρήστη albertein
Δημοσιεύθηκε 16/10/2008 στις 09:43
χρήστη Alexandros Marinos
Δημοσιεύθηκε 16/10/2008 στις 15:07
χρήστη Kolten
Δημοσιεύθηκε 16/10/2008 στις 17:37
χρήστη budamolina
ψήφοι
8
απαντήσεις
4
προβολές
2k
WCF WebHttp Μικτή Authentication (Βασική και Ανώνυμος)
Δημοσιεύθηκε 16/10/2008 στις 17:54
χρήστη TheSoftwareJedi
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
369
Διαχείριση χρηστών με Postgresql
Δημοσιεύθηκε 16/10/2008 στις 22:54
χρήστη Kknd
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
σφάλμα ελέγχου ταυτότητας OpenID
Δημοσιεύθηκε 17/10/2008 στις 17:08
χρήστη Raindog
ψήφοι
3
απαντήσεις
4
προβολές
12k
Σφάλμα WCF ασφαλείας με VS 2008 Τεστ Μονάδα
Δημοσιεύθηκε 17/10/2008 στις 20:58
χρήστη Michael Kniskern
ψήφοι
9
απαντήσεις
4
προβολές
15k
συστήματα σύνδεσης Open Source, τι είναι καλό;
Δημοσιεύθηκε 20/10/2008 στις 09:57
χρήστη Sqeaky
Δημοσιεύθηκε 20/10/2008 στις 20:49
χρήστη pc1oad1etter
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
4k
Websphere 6.1 και βασικό έλεγχο ταυτότητας
Δημοσιεύθηκε 21/10/2008 στις 11:15
χρήστη Damien
Δημοσιεύθηκε 21/10/2008 στις 17:38
χρήστη mauriciopastrana
Δημοσιεύθηκε 22/10/2008 στις 20:00
χρήστη MikeD
Δημοσιεύθηκε 24/10/2008 στις 09:10
χρήστη axk
Δημοσιεύθηκε 24/10/2008 στις 12:21
χρήστη Marko
Δημοσιεύθηκε 24/10/2008 στις 14:20
χρήστη Rory Becker
Δημοσιεύθηκε 25/10/2008 στις 04:27
χρήστη Sergey Golovchenko
Δημοσιεύθηκε 26/10/2008 στις 17:51
χρήστη Roger Lipscombe
ψήφοι
12
απαντήσεις
4
προβολές
4k
Εξουσιοδότηση αιτήματα REST
Δημοσιεύθηκε 27/10/2008 στις 14:22
χρήστη jonnii
Δημοσιεύθηκε 27/10/2008 στις 14:47
χρήστη AnonymousPing
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
3k
URL Based Authentication Σύνδεση
Δημοσιεύθηκε 27/10/2008 στις 19:31
χρήστη Wes P
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
2k
SSO μεταξύ ASP.NET, ASP και PHP
Δημοσιεύθηκε 27/10/2008 στις 21:29
χρήστη Aaron Powell
Δημοσιεύθηκε 28/10/2008 στις 16:37
χρήστη Oscar Cabrero
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Γιατί δεν User.IsInRole δουλειά σε αυτό το πλαίσιο;
Δημοσιεύθηκε 28/10/2008 στις 20:56
χρήστη Kolten
Δημοσιεύθηκε 29/10/2008 στις 03:54
χρήστη Matt Mitchell
Δημοσιεύθηκε 29/10/2008 στις 12:06
χρήστη Thomas Owens
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
1k
ASP.NET ελέγχου ταυτότητας - Αποσύνδεση
Δημοσιεύθηκε 29/10/2008 στις 15:16
χρήστη Julius A
Δημοσιεύθηκε 29/10/2008 στις 15:49
χρήστη axk
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
643
Που επικυρώνει μια υπηρεσία Web
Δημοσιεύθηκε 29/10/2008 στις 20:19
χρήστη ManiacPsycho
ψήφοι
7
απαντήσεις
5
προβολές
494
SAAS ανά ταυτότητας κάθισμα
Δημοσιεύθηκε 30/10/2008 στις 19:52
χρήστη SparcU
Δημοσιεύθηκε 31/10/2008 στις 10:44
χρήστη kristof
Δημοσιεύθηκε 31/10/2008 στις 19:47
χρήστη ASDFdotASPX
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Authentication Subversion εγγραφής μέσω του πληρεξούσιου
Δημοσιεύθηκε 03/11/2008 στις 08:34
χρήστη Ansgar
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Δημιουργία Kerberos εισιτήριο χρησιμοποιώντας .NET
Δημοσιεύθηκε 04/11/2008 στις 11:48
χρήστη Sheff
Δημοσιεύθηκε 05/11/2008 στις 02:31
χρήστη Spolarium7
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
189
πρόβλημα ταυτότητας ή bug
Δημοσιεύθηκε 06/11/2008 στις 06:37
χρήστη Shiny
Δημοσιεύθηκε 06/11/2008 στις 17:30
χρήστη Daniel Kreiseder
Δημοσιεύθηκε 06/11/2008 στις 20:22
χρήστη spoulson
Δημοσιεύθηκε 06/11/2008 στις 23:33
χρήστη Michael
Δημοσιεύθηκε 07/11/2008 στις 00:12
χρήστη Pure.Krome
Δημοσιεύθηκε 07/11/2008 στις 01:45
χρήστη fuad
Δημοσιεύθηκε 07/11/2008 στις 12:02
χρήστη Varun Mahajan
Δημοσιεύθηκε 07/11/2008 στις 14:32
χρήστη kristof
Δημοσιεύθηκε 07/11/2008 στις 19:11
χρήστη Dave Rapin
Δημοσιεύθηκε 08/11/2008 στις 05:48
χρήστη mavera
Δημοσιεύθηκε 10/11/2008 στις 01:26
χρήστη George Durzi
Δημοσιεύθηκε 10/11/2008 στις 10:53
χρήστη Andrei Duhnea
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Προσδιορίστε αν χρήστης είναι συνδεδεμένος
Δημοσιεύθηκε 10/11/2008 στις 20:18
χρήστη Stefan
Δημοσιεύθηκε 12/11/2008 στις 09:53
χρήστη kristof
Δημοσιεύθηκε 12/11/2008 στις 13:17
χρήστη Aron Rotteveel
Δημοσιεύθηκε 12/11/2008 στις 16:39
χρήστη edosoft
Δημοσιεύθηκε 13/11/2008 στις 03:37
χρήστη Evan
Δημοσιεύθηκε 13/11/2008 στις 20:02
χρήστη branchgabriel
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
17k
προβλήματα IIS7 και ελέγχου ταυτότητας
Δημοσιεύθηκε 14/11/2008 στις 04:35
χρήστη Pure.Krome
Δημοσιεύθηκε 14/11/2008 στις 08:26
χρήστη KeesDijk
Δημοσιεύθηκε 14/11/2008 στις 14:59
χρήστη Scott
Δημοσιεύθηκε 14/11/2008 στις 17:25
χρήστη Rafael Santos
Δημοσιεύθηκε 14/11/2008 στις 17:27
χρήστη Josh Kelley
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
300
επιλογές ελέγχου ταυτότητας ASP.NET
Δημοσιεύθηκε 14/11/2008 στις 18:09
χρήστη Jeremy
ψήφοι
62
απαντήσεις
6
προβολές
122k
Πώς μπορώ να κάνω SMTP με έλεγχο ταυτότητας σε C #
Δημοσιεύθηκε 18/11/2008 στις 09:19
χρήστη ecleel
Δημοσιεύθηκε 18/11/2008 στις 16:53
χρήστη neezer
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Καλύτερη επιλογή ταυτότητας OpenLDAP;
Δημοσιεύθηκε 18/11/2008 στις 18:10
χρήστη Walther Contreras
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
2k
ΑΔΑΜ ταυτότητας - howto;
Δημοσιεύθηκε 18/11/2008 στις 23:57
χρήστη user26218
Δημοσιεύθηκε 19/11/2008 στις 18:19
χρήστη Loki
ψήφοι
0
απαντήσεις
4
προβολές
4k
ταυτότητας ADAM w / χρήστη ADAM και απλή δεσμεύουν
Δημοσιεύθηκε 19/11/2008 στις 21:27
χρήστη user26218
Δημοσιεύθηκε 20/11/2008 στις 10:20
χρήστη Martin Rázus
Δημοσιεύθηκε 21/11/2008 στις 00:10
χρήστη Bernd
Δημοσιεύθηκε 21/11/2008 στις 11:27
χρήστη Nano Taboada
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
488
Όλες οι ιστοσελίδες εκεί έξω με τη χρήση CardSpace;
Δημοσιεύθηκε 21/11/2008 στις 13:26
χρήστη alextansc
Δημοσιεύθηκε 22/11/2008 στις 04:42
χρήστη Darryl Hein
Δημοσιεύθηκε 23/11/2008 στις 19:35
χρήστη kender
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
2k
ταυτότητας Προσαρμοσμένη Ράγες / άδεια
Δημοσιεύθηκε 24/11/2008 στις 12:04
χρήστη kolrie
Δημοσιεύθηκε 25/11/2008 στις 15:08
χρήστη Joe
Δημοσιεύθηκε 25/11/2008 στις 19:54
χρήστη Tim Boland
ψήφοι
0
απαντήσεις
4
προβολές
2k
Συνεδρία μπισκότο έχασε με IE7
Δημοσιεύθηκε 25/11/2008 στις 22:21
χρήστη Ron Harlev
ψήφοι
653
απαντήσεις
14
προβολές
346k
ξεκούραστη ταυτότητας
Δημοσιεύθηκε 26/11/2008 στις 00:47
χρήστη Jim Keener
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
3k
ASP-MVC Έντυπα ταυτότητας - cookie δεν συνεχιζόμενη
Δημοσιεύθηκε 26/11/2008 στις 14:31
χρήστη qui
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
2k
WCF και Custom Σαπούνι ταυτότητας
Δημοσιεύθηκε 26/11/2008 στις 17:58
χρήστη AutomaticPixel
Δημοσιεύθηκε 26/11/2008 στις 18:53
χρήστη Will
ψήφοι
1
απαντήσεις
4
προβολές
5k
για διαδικτυακές υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας
Δημοσιεύθηκε 27/11/2008 στις 13:41
χρήστη LuRsT
ψήφοι
5
απαντήσεις
3
προβολές
4k
Απλή ταυτότητας ρόλο στην asp.net
Δημοσιεύθηκε 28/11/2008 στις 17:10
χρήστη LeJeune
ψήφοι
72
απαντήσεις
5
προβολές
96k
Πώς να επικυρώσει τις πιστοποιήσεις τομέα;
Δημοσιεύθηκε 28/11/2008 στις 21:35
χρήστη Ian Boyd
Δημοσιεύθηκε 01/12/2008 στις 16:20
χρήστη Loofer
Δημοσιεύθηκε 02/12/2008 στις 13:35
χρήστη Mduduzi
Δημοσιεύθηκε 03/12/2008 στις 21:44
χρήστη danmayer
Δημοσιεύθηκε 03/12/2008 στις 23:31
χρήστη user43040
Δημοσιεύθηκε 04/12/2008 στις 15:46
χρήστη skiphoppy
ψήφοι
11
απαντήσεις
4
προβολές
48k
Πώς να πάρει τους ρόλους των χρηστών σε JSP / Servlet
Δημοσιεύθηκε 05/12/2008 στις 14:14
χρήστη AlfaTeK
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
646
Έντυπο ταυτότητας στην ιστοσελίδα
Δημοσιεύθηκε 05/12/2008 στις 15:51
χρήστη Chris Mattmiller
Δημοσιεύθηκε 05/12/2008 στις 21:39
χρήστη Nicholas Piasecki
Δημοσιεύθηκε 06/12/2008 στις 21:05
χρήστη Lindsay
Δημοσιεύθηκε 06/12/2008 στις 22:31
χρήστη GavinR
Δημοσιεύθηκε 08/12/2008 στις 07:04
χρήστη mavera
ψήφοι
21
απαντήσεις
6
προβολές
21k
ASP.NET λήξης κωδικού πρόσβασης των μελών
Δημοσιεύθηκε 08/12/2008 στις 10:52
χρήστη Jai
Δημοσιεύθηκε 08/12/2008 στις 12:14
χρήστη abatishchev
Δημοσιεύθηκε 08/12/2008 στις 15:26
χρήστη nicodemus13
Δημοσιεύθηκε 09/12/2008 στις 04:03
χρήστη Samnang
ψήφοι
89
απαντήσεις
4
προβολές
34k
Πώς OpenID εργασίας ταυτότητας;
Δημοσιεύθηκε 09/12/2008 στις 18:16
χρήστη Biswanath
ψήφοι
27
απαντήσεις
5
προβολές
17k
Web κρατικό έλεγχο ταυτότητας - Συνεδρία vs Cookie;
Δημοσιεύθηκε 10/12/2008 στις 14:55
χρήστη Bill
Δημοσιεύθηκε 10/12/2008 στις 16:57
χρήστη Mike Scott
Δημοσιεύθηκε 10/12/2008 στις 22:09
χρήστη user43040
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
248
Μεταφορά JDBCRealm από γάτος με OC4J
Δημοσιεύθηκε 10/12/2008 στις 22:30
χρήστη dacracot
Δημοσιεύθηκε 11/12/2008 στις 19:52
χρήστη Soraz

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more