Ερωτήσεις με ετικέτα [bit-fields]

ψήφοι
62
απαντήσεις
11
προβολές
74k
πεδία bit σε C #
Δημοσιεύθηκε 18/08/2008 στις 12:19
χρήστη Rob
Δημοσιεύθηκε 02/09/2008 στις 15:28
χρήστη ZebZiggle
ψήφοι
39
απαντήσεις
11
προβολές
31k
Μήπως Python έχει έναν τύπο bitfield;
Δημοσιεύθηκε 27/09/2008 στις 03:47
χρήστη Gordon Wrigley
Δημοσιεύθηκε 29/09/2008 στις 18:53
χρήστη Steve Wolfe
ψήφοι
4
απαντήσεις
4
προβολές
2k
Bitfields σε C #
Δημοσιεύθηκε 07/10/2008 στις 13:19
χρήστη Matthew Scharley
Δημοσιεύθηκε 11/11/2008 στις 21:17
χρήστη PatrickvL
ψήφοι
26
απαντήσεις
7
προβολές
22k
C ++ bitfield συσκευασία με bools
Δημοσιεύθηκε 21/11/2008 στις 11:31
χρήστη Roddy
Δημοσιεύθηκε 22/12/2008 στις 13:29
χρήστη user46646
ψήφοι
2
απαντήσεις
7
προβολές
540
Πώς να επιλέξετε τιμές bitflag;
Δημοσιεύθηκε 04/02/2009 στις 23:22
χρήστη BCS
ψήφοι
1
απαντήσεις
4
προβολές
1k
Enum bitfield τάξη περιέκτη
Δημοσιεύθηκε 07/02/2009 στις 17:09
χρήστη Mizipzor
ψήφοι
22
απαντήσεις
8
προβολές
21k
Χρησιμοποιώντας φορείς Δυαδικό για σημαίες
Δημοσιεύθηκε 09/02/2009 στις 22:33
χρήστη Malfist
ψήφοι
7
απαντήσεις
3
προβολές
2k
Ποιος είναι ο σωστός τρόπος χρήσης bitfields σε C;
Δημοσιεύθηκε 25/02/2009 στις 20:01
χρήστη Lefteris
Δημοσιεύθηκε 04/03/2009 στις 21:51
χρήστη Ben Martin
Δημοσιεύθηκε 10/03/2009 στις 07:44
χρήστη mahesh
Δημοσιεύθηκε 30/04/2009 στις 22:37
χρήστη hyperlogic
ψήφοι
3
απαντήσεις
5
προβολές
2k
να πάρει ένα substruct από μια μεγάλη struct σε C
Δημοσιεύθηκε 19/05/2009 στις 14:59
χρήστη Elazar Leibovich
ψήφοι
6
απαντήσεις
9
προβολές
1k
πεδία Bit: Σετ vs δοκιμή-και-set (για την απόδοση)
Δημοσιεύθηκε 08/06/2009 στις 12:50
χρήστη finnw
ψήφοι
1
απαντήσεις
6
προβολές
1k
Μεταβλητή-μεγέθους bitfields με aliasing
Δημοσιεύθηκε 01/10/2009 στις 12:58
χρήστη hirschhornsalz
ψήφοι
5
απαντήσεις
5
προβολές
1k
Bitfield μάσκες σε C
Δημοσιεύθηκε 10/10/2009 στις 22:35
χρήστη Grandpa
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
491
Αφαίρεση πεδία Bit σε ένα struct
Δημοσιεύθηκε 13/10/2009 στις 06:14
χρήστη Manigandan
Δημοσιεύθηκε 19/10/2009 στις 21:20
χρήστη Jim Fell
Δημοσιεύθηκε 22/10/2009 στις 05:08
χρήστη derrdji
Δημοσιεύθηκε 17/11/2009 στις 23:38
χρήστη Gordon Gustafson
ψήφοι
4
απαντήσεις
4
προβολές
6k
C ++ συστοιχία bool ως bitfield;
Δημοσιεύθηκε 20/11/2009 στις 19:29
χρήστη Mat
Δημοσιεύθηκε 25/11/2009 στις 15:41
χρήστη Brad
Δημοσιεύθηκε 04/12/2009 στις 14:34
χρήστη Ian Vaughan
Δημοσιεύθηκε 08/12/2009 στις 23:14
χρήστη stbtra
Δημοσιεύθηκε 06/01/2010 στις 01:16
χρήστη Hamish Grubijan
Δημοσιεύθηκε 08/01/2010 στις 01:11
χρήστη Ricardo Ferreira
ψήφοι
6
απαντήσεις
5
προβολές
1k
Ερωτήσεις σχετικά με C bitfields
Δημοσιεύθηκε 15/01/2010 στις 13:01
χρήστη aks
Δημοσιεύθηκε 24/01/2010 στις 15:09
χρήστη Petruza
Δημοσιεύθηκε 03/02/2010 στις 16:44
χρήστη Stécy
Δημοσιεύθηκε 03/02/2010 στις 22:40
χρήστη Keith
ψήφοι
7
απαντήσεις
3
προβολές
7k
Bit-πεδία του τύπου, εκτός από int;
Δημοσιεύθηκε 17/02/2010 στις 13:24
χρήστη goldenmean
ψήφοι
12
απαντήσεις
3
προβολές
16k
Μετατροπή Bit πεδίο για να int
Δημοσιεύθηκε 18/03/2010 στις 10:37
χρήστη Shahar Gvirtz
Δημοσιεύθηκε 06/04/2010 στις 15:42
χρήστη messenger
ψήφοι
10
απαντήσεις
3
προβολές
6k
Πόσο αργά είναι πεδία bit σε C ++
Δημοσιεύθηκε 14/04/2010 στις 15:09
χρήστη Shane MacLaughlin
ψήφοι
13
απαντήσεις
4
προβολές
4k
struct μέγεθος bitfield max (C99, C ++)
Δημοσιεύθηκε 15/04/2010 στις 17:53
χρήστη osgx
Δημοσιεύθηκε 19/04/2010 στις 02:37
χρήστη Jim Hunziker
ψήφοι
1
απαντήσεις
5
προβολές
1k
πεδία bit σε C;
Δημοσιεύθηκε 26/04/2010 στις 09:53
χρήστη maddy
Δημοσιεύθηκε 14/05/2010 στις 20:23
χρήστη Rooke
Δημοσιεύθηκε 01/06/2010 στις 14:16
χρήστη Munir Ahmed
Δημοσιεύθηκε 02/06/2010 στις 04:00
χρήστη fenomas
ψήφοι
9
απαντήσεις
4
προβολές
11k
γ ένωσης και bitfields
Δημοσιεύθηκε 21/06/2010 στις 18:47
χρήστη divya
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
6k
Ανάγνωση / γραφής Nibbles (χωρίς πεδία bit) σε C / C ++
Δημοσιεύθηκε 24/06/2010 στις 14:23
χρήστη CrypticPrime
Δημοσιεύθηκε 30/06/2010 στις 12:07
χρήστη tanascius
Δημοσιεύθηκε 30/06/2010 στις 16:23
χρήστη Hamish Grubijan
Δημοσιεύθηκε 06/07/2010 στις 13:05
χρήστη Tzafrir
ψήφοι
22
απαντήσεις
2
προβολές
12k
Είναι λίγο-ισοδύναμο sizeof () σε C εκεί;
Δημοσιεύθηκε 23/07/2010 στις 16:32
χρήστη eruciform
ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
3k
Χρησιμοποιώντας ακέραιοι ως bitfields σε JavaScript
Δημοσιεύθηκε 25/07/2010 στις 20:40
χρήστη Martin Wedvich
Δημοσιεύθηκε 30/07/2010 στις 18:39
χρήστη Earlz
ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
2k
Bitfields σε C ++
Δημοσιεύθηκε 07/08/2010 στις 09:54
χρήστη dato datuashvili
Δημοσιεύθηκε 12/08/2010 στις 20:39
χρήστη Joe
Δημοσιεύθηκε 13/08/2010 στις 12:07
χρήστη Hammerite
ψήφοι
3
απαντήσεις
4
προβολές
3k
Πώς να προετοιμαστεί bitfields με C ++ Κατασκευαστής;
Δημοσιεύθηκε 25/08/2010 στις 06:00
χρήστη Dennis Miller
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Απολυμένοι χαρακτηριστικά __packed__
Δημοσιεύθηκε 26/08/2010 στις 02:27
χρήστη detly
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
162
γιατί η αξία μου χωρίζονται από 2 με πεδία bit
Δημοσιεύθηκε 03/09/2010 στις 17:37
χρήστη MiniScalope
Δημοσιεύθηκε 17/09/2010 στις 03:07
χρήστη Shawn Buckley
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
146
ερώτηση σχετικά με struct και δείκτες
Δημοσιεύθηκε 27/09/2010 στις 15:56
χρήστη user457463
ψήφοι
6
απαντήσεις
5
προβολές
2k
Τι είναι το VC ++ κάνει όταν συσκευασία bitfields;
Δημοσιεύθηκε 12/10/2010 στις 22:31
χρήστη Rooke
Δημοσιεύθηκε 21/10/2010 στις 03:51
χρήστη Eonil
ψήφοι
13
απαντήσεις
5
προβολές
11k
πεδίο Bit vs bitset
Δημοσιεύθηκε 22/10/2010 στις 15:59
χρήστη CLOWN
Δημοσιεύθηκε 27/10/2010 στις 18:50
χρήστη Triynko
ψήφοι
3
απαντήσεις
5
προβολές
1k
Επανάληψη μέλη μιας bitfield
Δημοσιεύθηκε 08/11/2010 στις 20:42
χρήστη bsd
Δημοσιεύθηκε 09/11/2010 στις 03:26
χρήστη Jagan
Δημοσιεύθηκε 22/11/2010 στις 00:11
χρήστη Russel
Δημοσιεύθηκε 23/11/2010 στις 07:58
χρήστη reality displays
ψήφοι
20
απαντήσεις
5
προβολές
4k
Πρακτική χρήση του Bitfields Zero-Μήκος
Δημοσιεύθηκε 28/11/2010 στις 14:58
χρήστη Armen Tsirunyan
Δημοσιεύθηκε 28/12/2010 στις 17:20
χρήστη Jim Fell
Δημοσιεύθηκε 03/01/2011 στις 22:56
χρήστη Crazy Chenz
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
1k
OpenCL ψεύτικο bitfield
Δημοσιεύθηκε 17/01/2011 στις 05:06
χρήστη Garet Claborn
Δημοσιεύθηκε 17/01/2011 στις 19:55
χρήστη CodeFlakes
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
1k
byte-σειρά όπως bitfield σε C #;
Δημοσιεύθηκε 21/01/2011 στις 17:28
χρήστη Anon
ψήφοι
6
απαντήσεις
2
προβολές
574
Είναι αυτό το πιο βέλτιστο τρόπο; Γ bitfields
Δημοσιεύθηκε 26/01/2011 στις 00:58
χρήστη oldSkool
Δημοσιεύθηκε 28/01/2011 στις 18:05
χρήστη Ian Sampson
Δημοσιεύθηκε 02/02/2011 στις 06:01
χρήστη kkaefer
ψήφοι
13
απαντήσεις
4
προβολές
2k
Υπερχείλιση σε πεδία bit
Δημοσιεύθηκε 05/02/2011 στις 18:19
χρήστη Florian
Δημοσιεύθηκε 20/02/2011 στις 00:29
χρήστη corsiKa
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
5k
Bitfields σε C με struct που περιέχουν ένωση των Δομές
Δημοσιεύθηκε 20/02/2011 στις 04:52
χρήστη Mehrdad
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
90
Βασική ερώτηση σχετικά με Δομές
Δημοσιεύθηκε 22/02/2011 στις 19:31
χρήστη mousey
ψήφοι
-2
απαντήσεις
3
προβολές
367
πώς να σπάσει αυτό το πεδίο λίγο;
Δημοσιεύθηκε 28/02/2011 στις 10:13
χρήστη garima
ψήφοι
1
απαντήσεις
4
προβολές
282
qt σε C #, τι κάνει: χειριστή, νοείται struct
Δημοσιεύθηκε 14/03/2011 στις 22:14
χρήστη poco
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
258
FilterIterator δυαδικής μάσκας (ή bitfield)
Δημοσιεύθηκε 20/03/2011 στις 10:47
χρήστη Decent Dabbler
Δημοσιεύθηκε 15/04/2011 στις 11:20
χρήστη phil05
ψήφοι
6
απαντήσεις
2
προβολές
4k
Πήγαινε: Bitfields και λίγο συσκευασίας
Δημοσιεύθηκε 26/04/2011 στις 17:05
χρήστη Rooke
Δημοσιεύθηκε 26/04/2011 στις 17:38
χρήστη Ronnie Overby
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
πεδία bit μικροελεγκτή
Δημοσιεύθηκε 28/04/2011 στις 06:25
χρήστη user623879
Δημοσιεύθηκε 10/05/2011 στις 00:53
χρήστη cdeszaq
ψήφοι
10
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Τύπος ανυπόγραφο λίγο-πεδία: int ή unsigned int
Δημοσιεύθηκε 12/05/2011 στις 12:46
χρήστη Pascal Cuoq
ψήφοι
47
απαντήσεις
7
προβολές
24k
Γιατί λίγο endianness είναι ένα θέμα στο bitfields;
Δημοσιεύθηκε 18/05/2011 στις 11:50
χρήστη Leonid99
ψήφοι
4
απαντήσεις
4
προβολές
864
C bitfields χρήση μνήμης
Δημοσιεύθηκε 26/05/2011 στις 18:39
χρήστη George Stephanos
ψήφοι
5
απαντήσεις
5
προβολές
2k
ασφαλείας νήμα και λίγο πεδίου
Δημοσιεύθηκε 31/05/2011 στις 20:36
χρήστη Errata
Δημοσιεύθηκε 09/06/2011 στις 16:35
χρήστη Adam S
ψήφοι
6
απαντήσεις
3
προβολές
4k
Συγκρίνοντας Bitfields διαφορετικών μεγεθών
Δημοσιεύθηκε 09/06/2011 στις 17:46
χρήστη Maxpm
Δημοσιεύθηκε 21/06/2011 στις 08:50
χρήστη weronika
Δημοσιεύθηκε 28/06/2011 στις 07:08
χρήστη sharptooth
Δημοσιεύθηκε 18/07/2011 στις 03:41
χρήστη Vern
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Συσκευασία ενός int σε ένα bitfield σε C ++
Δημοσιεύθηκε 30/07/2011 στις 07:05
χρήστη Riley
Δημοσιεύθηκε 19/08/2011 στις 13:15
χρήστη Amit Singh Tomar
Δημοσιεύθηκε 26/08/2011 στις 00:29
χρήστη Tuxdude
Δημοσιεύθηκε 26/08/2011 στις 19:47
χρήστη Brian Vandenberg
Δημοσιεύθηκε 01/09/2011 στις 21:39
χρήστη Tavis Bones
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
868
πεδίο Bit χειραγώγηση καθορισμού λίγο
Δημοσιεύθηκε 12/09/2011 στις 12:19
χρήστη Angus
Δημοσιεύθηκε 13/09/2011 στις 20:54
χρήστη Pascal Cuoq
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
243
Αυτό θα bitfield λειτουργεί με τον τρόπο περιμένω;
Δημοσιεύθηκε 13/10/2011 στις 15:02
χρήστη proc-self-maps
Δημοσιεύθηκε 26/10/2011 στις 18:40
χρήστη Stephen Kennedy
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
378
πεδία bit εναντίον τους ορισμούς stdint
Δημοσιεύθηκε 06/11/2011 στις 15:43
χρήστη Dave
Δημοσιεύθηκε 15/11/2011 στις 14:45
χρήστη Arcane Engineer
Δημοσιεύθηκε 15/11/2011 στις 16:34
χρήστη Arcane Engineer
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
6k
Πρόσβαση bit-πεδίο στο C από τη διεύθυνσή της
Δημοσιεύθηκε 24/11/2011 στις 15:19
χρήστη Vijay
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
488
Πώς ο compiler εφαρμογή αριθμητική πεδίο λίγο;
Δημοσιεύθηκε 29/11/2011 στις 16:22
χρήστη porgarmingduod
Δημοσιεύθηκε 05/12/2011 στις 13:46
χρήστη Easyrider
Δημοσιεύθηκε 05/12/2011 στις 21:50
χρήστη Easyrider
Δημοσιεύθηκε 07/12/2011 στις 19:31
χρήστη Huntrods
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
175
Τα πεδία bit vs Ακέραιος
Δημοσιεύθηκε 19/12/2011 στις 05:51
χρήστη user1079713
Δημοσιεύθηκε 20/12/2011 στις 01:00
χρήστη Vis Viva
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
769
πεδία bit και pragmas
Δημοσιεύθηκε 20/12/2011 στις 14:31
χρήστη John Humphreys - w00te
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Bitmap με> = 100 δυαδικά ψηφία σε MySQL
Δημοσιεύθηκε 22/12/2011 στις 10:37
χρήστη scravy
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
500
διπλής εξόδου δομή
Δημοσιεύθηκε 24/12/2011 στις 15:59
χρήστη Utkarsh Srivastav
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
911
Εφαρμογή δυναμικό κομμάτι-πεδία
Δημοσιεύθηκε 30/12/2011 στις 08:05
χρήστη Henok Yemane
Δημοσιεύθηκε 13/01/2012 στις 18:01
χρήστη swinchen
ψήφοι
6
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Γιατί bitfields δεν επιτρέπεται σε OpenCL;
Δημοσιεύθηκε 27/01/2012 στις 14:28
χρήστη eudoxos
ψήφοι
17
απαντήσεις
2
προβολές
677
Bit-πεδία και σημεία αλληλουχία
Δημοσιεύθηκε 05/02/2012 στις 19:04
χρήστη Pascal Cuoq
Δημοσιεύθηκε 09/02/2012 στις 16:23
χρήστη Jimm
Δημοσιεύθηκε 16/02/2012 στις 03:30
χρήστη Dylan Beattie
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
4k
Διαλογής stucts με λίγο-πεδία σε C #
Δημοσιεύθηκε 16/02/2012 στις 13:44
χρήστη Jo-Herman Haugholt
Δημοσιεύθηκε 20/02/2012 στις 20:56
χρήστη Jeremy
Δημοσιεύθηκε 05/03/2012 στις 19:48
χρήστη Jeremy
Δημοσιεύθηκε 26/03/2012 στις 20:41
χρήστη Jean-Marc D.
Δημοσιεύθηκε 04/04/2012 στις 23:58
χρήστη user1314006
Δημοσιεύθηκε 07/04/2012 στις 17:58
χρήστη Abhay
ψήφοι
7
απαντήσεις
2
προβολές
2k
γ ++ πεδία bit και -Wconversion
Δημοσιεύθηκε 17/04/2012 στις 14:07
χρήστη robert
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Συγκεντρωτικές τιμές bitfield με δυαδικό Ή
Δημοσιεύθηκε 19/04/2012 στις 11:08
χρήστη ANisus
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
334
Είναι το πλάτος ακέραιο σχετική με bitfield δήλωση;
Δημοσιεύθηκε 22/04/2012 στις 20:22
χρήστη moooeeeep
Δημοσιεύθηκε 23/04/2012 στις 09:33
χρήστη malat
ψήφοι
3
απαντήσεις
4
προβολές
968
Έννοια του πεδίου bit
Δημοσιεύθηκε 25/04/2012 στις 18:28
χρήστη suraj.prasoon
ψήφοι
9
απαντήσεις
5
προβολές
10k
Ακέραιος να bitfield ως λίστα
Δημοσιεύθηκε 25/04/2012 στις 19:52
χρήστη tMC
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
230
Πάρτε αξία των πεδίων bit
Δημοσιεύθηκε 30/04/2012 στις 01:55
χρήστη Painguy
Δημοσιεύθηκε 25/05/2012 στις 10:38
χρήστη Paula_plus_plus
ψήφοι
5
απαντήσεις
4
προβολές
8k
Πώς να ορίσετε την αξία σε ένα struct με λίγο-πεδία;
Δημοσιεύθηκε 01/06/2012 στις 14:40
χρήστη Irina
ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Enum.GetName () για τα πεδία bit;
Δημοσιεύθηκε 08/06/2012 στις 13:38
χρήστη nulltoken
ψήφοι
5
απαντήσεις
3
προβολές
672
C ++ δείκτη του συγκεκριμένου μεγέθους bit
Δημοσιεύθηκε 19/06/2012 στις 12:59
χρήστη user1205577
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Πρόσβαση bitfields σε C
Δημοσιεύθηκε 20/06/2012 στις 15:30
χρήστη user405369
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
277
Τα πεδία bit σε Java
Δημοσιεύθηκε 26/06/2012 στις 17:09
χρήστη Suzan Cioc
ψήφοι
9
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Ένα σφάλμα στην εφαρμογή GCC των bit-πεδία
Δημοσιεύθηκε 01/07/2012 στις 16:15
χρήστη ndkrempel
Δημοσιεύθηκε 04/07/2012 στις 10:41
χρήστη amin__
ψήφοι
4
απαντήσεις
5
προβολές
1k
Typedef ένα bitfield / μάσκα σε C ++
Δημοσιεύθηκε 23/07/2012 στις 14:55
χρήστη Gui13
Δημοσιεύθηκε 23/07/2012 στις 15:05
χρήστη Patrick Oscity
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
759
Συσκευασία bitfields ακόμη πιο σφιχτά
Δημοσιεύθηκε 25/07/2012 στις 10:36
χρήστη Mr Lister
Δημοσιεύθηκε 26/07/2012 στις 09:30
χρήστη est
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
198
[ANSI c] Πέρασμα bitifield ως αναφορά
Δημοσιεύθηκε 12/08/2012 στις 13:43
χρήστη blow
Δημοσιεύθηκε 16/08/2012 στις 09:23
χρήστη eckes
Δημοσιεύθηκε 21/08/2012 στις 18:09
χρήστη B.S.
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
4k
Μετατρέποντας Endianess σε μια δομή πεδίου bit (πάλι)
Δημοσιεύθηκε 22/08/2012 στις 15:54
χρήστη user1615409
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
230
OS ανεξάρτητο προγραμματισμό της bitfields
Δημοσιεύθηκε 25/08/2012 στις 01:23
χρήστη Deepak
ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Ευθυγράμμιση των bitfields μέσα συνδικάτα
Δημοσιεύθηκε 12/09/2012 στις 09:05
χρήστη fencekicker
ψήφοι
6
απαντήσεις
4
προβολές
13k
Η εφαρμογή ενός bitfield στυλ C σε Java
Δημοσιεύθηκε 22/09/2012 στις 18:30
χρήστη shadowisadog
Δημοσιεύθηκε 26/09/2012 στις 02:37
χρήστη Annabelle
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Αντιστοίχιση τιμή να bitfield με μήκος 1
Δημοσιεύθηκε 04/10/2012 στις 15:10
χρήστη Kiril Kirov
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Initilizing δομές που περιέχουν bit-πεδία στο C
Δημοσιεύθηκε 04/10/2012 στις 18:51
χρήστη pablorg
Δημοσιεύθηκε 06/10/2012 στις 09:47
χρήστη zubair
ψήφοι
4
απαντήσεις
6
προβολές
9k
μέγεθος μιας δομής που περιέχει πεδία bit
Δημοσιεύθηκε 06/10/2012 στις 18:18
χρήστη user1367292
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
94
Είναι λίγο-τομέα ένα αντικείμενο;
Δημοσιεύθηκε 19/10/2012 στις 17:39
χρήστη md5
ψήφοι
16
απαντήσεις
7
προβολές
1k
Ποιος είναι ο τύπος του bitfield;
Δημοσιεύθηκε 28/10/2012 στις 01:14
χρήστη R..
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Είναι bool ασφαλές σε bitfield defintion;
Δημοσιεύθηκε 01/11/2012 στις 05:43
χρήστη Eric
Δημοσιεύθηκε 06/11/2012 στις 11:11
χρήστη user1802623
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
399
Τι είναι αυτή η σύνταξη C;
Δημοσιεύθηκε 18/11/2012 στις 07:24
χρήστη Aerovistae
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
985
Bitfields και Σωματεία σε C δίνοντας προβλήματα
Δημοσιεύθηκε 21/11/2012 στις 13:18
χρήστη user1841904
Δημοσιεύθηκε 23/11/2012 στις 15:42
χρήστη user1284631
ψήφοι
11
απαντήσεις
5
προβολές
11k
γ - δεν μπορεί να λάβει διεύθυνση του bit-πεδίου
Δημοσιεύθηκε 25/11/2012 στις 02:08
χρήστη sleepy_dog
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
203
Περιπτώσεις όπου λίγο-πεδία είναι χρήσιμη;
Δημοσιεύθηκε 01/12/2012 στις 04:38
χρήστη sleepy_dog
Δημοσιεύθηκε 06/12/2012 στις 08:37
χρήστη badmad
Δημοσιεύθηκε 07/12/2012 στις 17:25
χρήστη Earlz
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
436
Οι μεταβλητές παράδειγμα και bitfield
Δημοσιεύθηκε 12/12/2012 στις 16:08
χρήστη hakuna matata
Δημοσιεύθηκε 19/12/2012 στις 19:09
χρήστη qwertz
Δημοσιεύθηκε 26/12/2012 στις 21:40
χρήστη PiotrK
ψήφοι
6
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Ενεργοποιήστε EnumSet
Δημοσιεύθηκε 28/12/2012 στις 19:11
χρήστη Petr Janeček
ψήφοι
7
απαντήσεις
3
προβολές
165
sizeof δεν δείχνει την αναμενόμενη παραγωγή
Δημοσιεύθηκε 07/01/2013 στις 20:38
χρήστη adikshit
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
180
χειραγώγηση πεδίο Bit
Δημοσιεύθηκε 13/01/2013 στις 21:35
χρήστη SandBag_1996
ψήφοι
5
απαντήσεις
3
προβολές
433
C στοιχείο bitfield με μη συνεχόμενες διάταξης
Δημοσιεύθηκε 14/01/2013 στις 04:44
χρήστη Pat
Δημοσιεύθηκε 15/01/2013 στις 13:24
χρήστη amol_beast
Δημοσιεύθηκε 20/01/2013 στις 19:25
χρήστη dtech
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
4k
Typedef ένα bitfield μεταβλητή
Δημοσιεύθηκε 26/01/2013 στις 13:03
χρήστη hakuna matata
ψήφοι
10
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Μέγιστο μέγεθος ενός γηπέδου κομμάτι σε C ή C ++;
Δημοσιεύθηκε 28/01/2013 στις 00:48
χρήστη templatetypedef
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
139
Bitfield μέγεθος δεν είναι η αναμενόμενη, γιατί;
Δημοσιεύθηκε 07/02/2013 στις 12:06
χρήστη Mehrdad
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
647
υπολογισμό bit σημαία διασταύρωση για συνάφεια
Δημοσιεύθηκε 19/02/2013 στις 15:57
χρήστη dakab
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
216
C ++ Builder 2007, Ένωση και τα πεδία bit
Δημοσιεύθηκε 21/02/2013 στις 12:35
χρήστη Altivo
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
70
uintmax_t για ευρετήρια φορέα
Δημοσιεύθηκε 25/02/2013 στις 05:50
χρήστη y2k
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
3k
Έλεγχος για είτε / ή με ένα EnumSet
Δημοσιεύθηκε 25/02/2013 στις 20:49
χρήστη kcoppock
Δημοσιεύθηκε 28/02/2013 στις 08:07
χρήστη braunmagrin
ψήφοι
7
απαντήσεις
5
προβολές
8k
διάταξη μνήμης του struct με bitfields
Δημοσιεύθηκε 28/02/2013 στις 14:10
χρήστη Bruce
ψήφοι
-6
απαντήσεις
4
προβολές
365
Ποιες είναι οι σημαίες και bitfields;
Δημοσιεύθηκε 10/03/2013 στις 01:55
χρήστη Fredrik Boston Westman
Δημοσιεύθηκε 24/03/2013 στις 05:00
χρήστη Pardon_me
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Macro για να επαναλάβει πάνω από struct μέλη
Δημοσιεύθηκε 27/03/2013 στις 13:34
χρήστη Michel Rouzic
Δημοσιεύθηκε 30/03/2013 στις 07:40
χρήστη Leonardo
ψήφοι
-2
απαντήσεις
1
προβολές
387
Πώς μπορώ να μετατρέψετε το endianness ενός bitfield 14-bit;
Δημοσιεύθηκε 06/04/2013 στις 21:23
χρήστη Matt
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
1k
πληροφοριών δομή padding
Δημοσιεύθηκε 14/04/2013 στις 11:45
χρήστη fuzzy
Δημοσιεύθηκε 15/04/2013 στις 18:57
χρήστη KMA
Δημοσιεύθηκε 17/04/2013 στις 19:22
χρήστη Jonathan Lopes Florêncio
Δημοσιεύθηκε 18/04/2013 στις 10:43
χρήστη Freeetje

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more